Держоргани зобов’язали відповідати на звернення недієздатних осіб

Конституційний Суд визнав такими, що суперечать Конституції України положення Закону, згідно якого державні органи та органи місцевого самоврядування не розглядають звернення недієздатних осіб.

Як повідомила пресс-служба КСУ, відповідне Рішення Суд ухвалив у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності окремих положень Закону України «Про звернення громадян».

Цим Рішенням Суд визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення Закону України «Про звернення громадян» згідно з якими не розглядаються звернення осіб, визнаних судом недієздатними (частина друга статті 8), та звернення зі скаргою в інтересах недієздатних осіб лише їх законними представниками (друге речення частини четвертої статті 16).

Так, відповідно до частини другої статті 8 Закону не розглядаються звернення осіб, визнаних судом недієздатними, у тому числі й ті, які відповідають установленим Законом вимогам до таких звернень. Уповноважені посадові або службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування звільняються від обов’язку щодо розгляду заяв, клопотань, скарг цієї категорії осіб.

Вирішуючи порушені в конституційному поданні питання, Конституційний Суд України виходив з того, що при законодавчому регулюванні є недопустимим запровадження положень, відповідно до яких посадові або службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування не розглядають будь-які звернення осіб лише з підстави їх визнання недієздатними згідно з рішенням суду.

Конституційний Суд України зазначає, що підставою для того, щоб органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи не розглядали відповідні звернення, може бути не визнання судом недієздатною фізичної особи, а недотримання такою особою передбачених Законом вимог до змісту та форми звернень, які стосуються усіх.

У другому реченні частини четвертої статті 16 Закону встановлено, що скарга в інтересах недієздатних осіб подається їх законними представниками. Отже, особа, визнана судом недієздатною, може реалізувати своє право на звернення у формі скарги, гарантоване статтею 40 Основного Закону України, виключно за допомогою законного представника. Така особа позбавлена можливості самостійно реалізувати вказане конституційне право.

Суд у своєму рішенні зазначає, що встановлений другим реченням частини четвертої статті 16 Закону порядок подання скарги в інтересах недієздатних осіб, який виключає можливість подання такими особами скарги самостійно, не забезпечує реалізації недієздатними особами права на звернення, передбаченого статтею 40 Конституції України. Крім того, законодавче закріплення виключно представницького способу реалізації особами, визнаними судом недієздатними, права на звернення не усуває вказаного обмеження (фактично повної заборони) розгляду звернень таких осіб, оскільки реалізація та захист прав, свобод і законних інтересів людини, які забезпечуються шляхом звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, не можуть завжди і повністю залежати від волі іншої людини.

На думку Суду, визнання фізичної особи судом недієздатною не означає автоматичного позбавлення її правоздатності – здатності мати права та обов’язки у відповідних сферах правовідносин, у тому числі передбаченого статтею 40 Конституції України права на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Вказані положення втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України Рішення, яке є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.