Відсутність акціонера в реєстрі не з його вини не є підставою для відмови у виплаті дивідендів, – ВС

Особа, яка є акціонером ПАТ, звернулася з позовом до цього товариства про стягнення дивідендів за належними їй акціями. Господарський суд позов задовольнив, його рішення апеляційний господарський суд залишив без змін.

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, ПАТ зазначило, що суди не врахували того, що позивачка на час встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, взагалі не мала статусу акціонера, а набула його лише з 10 листопада 2017 року – з дати відновлення інформації щодо неї в системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідача, що й стало причиною відсутності підстав для отримання позивачкою дивідендів відповідно до рішення позачергових загальних зборів.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановою у справі № 922/677/18 залишив касаційну скаргу ПАТ без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Колегія суддів ВС вказала, що право на отримання частки прибутку (дивідендів) акціонером передбачено ст.116 ЦК України, ст. 30 Закону України “Про акціонерні товариства”, п. 8.2 Статуту відповідача. З цього питання було прийнято рішення загальними зборами відповідача. Виплату дивідендів позивачці, яка є акціонером товариства на початок строку виплати дивідендів, не здійснено у зв’язку з відсутністю інформації щодо неї в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 3 жовтня 2017 року. Інформація про позивачку як власницю іменних цінних паперів ПАТ була втрачена не з її вини і відновлена лише в листопаді 2017 року.

Відповідно відсутність інформації щодо позивачки як власниці акцій у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 3 жовтня 2017 року не може бути підставою для невиплати дивідендів за належними їй акціями.

КГС ВС погодився з висновком суду апеляційної інстанції про те, що невідновлення інформації про власників іменних цінних паперів (у тому числі про позивачку), яким належать 7,3943 % загального обсягу випуску, та невключення їх до реєстру власників іменних цінних паперів (обов’язок щодо відновлення якої рішенням господарського суду покладено на реєстратора та зобов’язано останнього надати реєстр власників іменних цінних паперів відповідача), не позбавляє акціонера (-ів), акції якого (-их) не були своєчасно переведені в бездокументарну форму, права на отримання дивідендів, оскільки станом на момент прийняття рішення про виплату дивідендів та на момент їх виплати позивачка була і є акціонером та має корпоративні права.

Суд також зазначив, що сплата акціонеру дивідендів, щодо виплати яких було прийнято рішення загальними зборами відповідача, надає акціонеру, на користь якого таке рішення прийняте, “законне очікування”, що йому будуть такі дивіденди виплачені. Невиплата товариством таких дивідендів акціонеру прирівнюється до порушення права останнього на мирне володіння майном (рішення ЄСПЛ у справах “Брумареску проти Румунії” (п. 74), “Пономарьов проти України” (п. 43), “Агрокомплекс проти України” (п. 166).

З повним текстом рішення можна ознайомитися тут.