Суб’єкт господарювання має право не допускати контролюючий орган до перевірки, – позиція ДРС

Державна регуляторна служба України ще 28 грудня 2018 року надала роз’яснення щодо наявності повноважень у органів державного нагляду на проведення контролю та права підприємців не допускати їх до перевірки за відсутності затверджених уніфікованих форм актів, що складаються за результатами контролю. 

Нещодавно ДРС уточнила роз’яснення, оприлюднивши нові положення. Уточнена позиція ДРС містить такі основні норми:

  • Згідно з положеннями частини 15 статті 4 ЗУ “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” при здійсненні заходів контролю посадові особи органів держнагляду зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.
  • Положеннями частини 2 статті 5 Закону встановлено, що орган державного нагляду визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.
  • Залежно від ступеня ризику орган держнагляду визначає періодичність проведення планових заходів державного нагляду та складає перелік питань для здійснення планових заходів.
  • Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду та оприлюднюються на офіційному сайті протягом 5 робочих днів з дня затвердження.
  • Статтею 10 Закону суб’єкту господарювання під час здійснення державного нагляду надано право не допускати посадових осіб органу контролю до здійснення державного нагляду, якщо:

а) контроль здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;

б) органом державного нагляду не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному сайті уніфікована форма акта, де передбачено перелік питань залежно від ступеня ризику.

  • Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів держнагляду, та Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення заходів контролю, затверджені постановою Кабінету Міністрів від 10.05.2018 № 342.

З початком застосування нових Методик введено такі правила:

  1. Основні положення, що визначають порядок розроблення уніфікованих форм документів, зафіксовано в ДСТУ 3843-99.
  2. Органи державного нагляду, які не затвердили та не оприлюднили у встановленому Законом про нагляд уніфіковані форми актів, що відповідають новій Методиці, втратили можливість проведення заходів контролю, оскільки за результатами перевірок можливо складання актів перевірок виключно за уніфікованою формою. Виключенням з цього є органи ДФС, порядок проведення перевірок якими та форма акта встановлені Податковим кодексом України.
  3. Згідно з положеннями частини 3 статті 22 Закону, якщо не затверджено критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів та перелік питань для їх здійснення, то такі суб’єкти господарювання вважаються суб’єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду не частіше, ніж один раз на п’ять років. Однак, відсутність таких критеріїв не звільняє органи держнагляду від обов’язку затвердити уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення контролю.
  4. Якщо орган державного контролю не затвердив та не оприлюднив на офіційному сайті уніфіковану форму акта, де передбачено перелік питань залежно від ступеня ризику, суб’єкт господарювання має право не допускати осіб органу держнагляду  до перевірки.