Рахункова палата провела аудит ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів

Поділіться:

Виконання окремих повноважень Вищої ради правосуддя, які є визначальними для забезпечення судової реформи, потребує внесення змін до законодавства, а також унормування внутрішніми документами та управлінськими рішеннями порядків, механізмів, що удосконалюють здійснення повноважень членами ВРП.

Такий висновок зроблено аудиторами Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю.

Відповідний звіт розглянуто і затверджено на засіданні Рахункової палати.

Аудитом встановлено ризики незабезпечення ВРП дисциплінарного провадження щодо судді через відсутність нормативно визначених термінів і черговості розгляду дисциплінарних скарг, що призводить до соціальної напруги в суспільстві.

Зазначається, що внаслідок відсутності нормативно визначених вимог щодо дотримання черговості розгляду дисциплінарних скарг (залежно від часу їх надходження), а також зважаючи на те, що після передачі дисциплінарних скарг від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до ВРП пройшло більше двох років, є ризики, що частина скарг не буде розглянута (їх повернуть скаржнику у зв’язку із закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів).

Результати аудиту засвідчили: виділені протягом 2017 – 2018 років бюджетні асигнування (486 520,4 тис. грн) фінансово забезпечили виконання ВРП повноважень щодо формування суддівського корпусу та контролю за його діяльністю. Разом з тим ВРП не використала виділених у 2017 році бюджетних коштів для придбання додаткового приміщення, хоча потреба в додаткових площах – щонайменше 3 500 м2. У результаті не вистачає приміщень для облаштування робочих місць, штат ВРП укомплектовано лише на 78,7 %, отже, є ризики неякісного, несвоєчасного виконання службових обов’язків і поставлених завдань.

Крім того, тривалий розгляд дисциплінарних скарг (на кінець 2018 року накопичено 10 238 скарг) – це наслідок неукомплектованості штатних посад інспекторів, нестворення для них належних умов праці.

Через незабезпечення придбання додаткового приміщення і необґрунтованість планування потреби в бюджетних коштах, управління ними здійснювалось неефективно, до держбюджету у 2017 році повернено 157 137,3 тис. гривень.

ВРП забезпечена комп’ютерною технікою на 97 %. Водночас майже половина техніки (46,6 %) отримана за проектом USAID “Нове правосуддя” на безоплатній тимчасовій основі, що створює ризики невиконання завдань установи в разі розірвання договору.

Про результати аудиту ефективності використання ВРП бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю Рахункова палата поінформувала Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України. ВРП надіслано рішення Рахункової палати та звіт з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

Нагадаємо, що Державна корпорація Китаю CNBM звернулася до Мін’юсту України з повідомленням про врегулювання інвестиційного спору щодо сонячної електростанції, що знаходиться у Миколаївській області.

Поділіться: