Судовий збір в судах різних інстанцій у 2019 році (таблиця розрахунків)

Wooden gavel on table. Attorney working in courtroom. law attorney court judge justice gavel legal legislation concept

Законом України “Про судовий збір” передбачається, що за подання позову та скарги стягується судовий збір.

Ставки судового збору різняться за категоріями платників (фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи) та підвищуються в залежності від судової інстанції.

Нагадаємо, що Законом України  “Про Державний бюджет на 2019 рік” встановлено такі розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі – РПМПО) на 2019 рік:

 • з 1 січня 2019 року – 1921 грн.;
 • з 1 липня 2019 року – 2007 грн.;
 • з 1 грудня 2019 року – 2102 грн.

Так, наприклад, за подання цивільного чи адміністративного позову майнового характеру

 • фізичним особам та підприємцям доведеться сплатити щонайменше 1% ціни позову, але не менше 0,4 РПМПО (768 грн. 40 коп.);
 • юридичним особам – 1,5% ціни позову, але не менше 1 РПМПО (1921 грн.).

Максимальна ж сума судового збору у таких справах буде складати 5 РПМПО (9605 грн.).

Для юридичних осіб таке обмеження становить 10 РПМПО (19210 грн.) при зверненні до адміністративно суду та 350 РПМПО (672350 грн.) в усіх інших випадках.

За якими категоріями справ судовий збір не справляється?

Частиною 2 статті 3 Закону України “Про судовий збір” визначений перелік категорій справ, за якими не справляється судовий збір при зверненні до суду. Це:

 • заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
 • заяви про скасування судового наказу;
 • заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
 • заяви про поворот виконання судового рішення;
 • заяви про винесення додаткового судового рішення;
 • заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;
 • заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
 • заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 • заяви про видачу обмежувального припису;
 • позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду;
 • заяви, апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб;
 • клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах;
 • заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, законом визначається ряд пільг при сплаті судового збору.

Інваліди I та II груп повністю звільняються від сплати судового збору. Також, є певні категорії справ, за якими судовий збір з позивачів не стягується. Це позови про стягнення заробітної плати, аліментів, поновлення на роботі, тощо.

Підстави повернення сплаченого судового збору

Такі підстави визначаються статтею 7 ЗУ “Про судовий збір”:

 • зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
 • повернення заяви або скарги;
 • відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
 • залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);
 • закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

В першому випадку судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми. В інших – повністю.

У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті; укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішується питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50% судового збору, сплаченого ним при поданні позову.

Портал Судової влади України дає можливість зручно заповнити та роздрукувати платіжний документ. А ми, для економії вашого часу вже все розрахували 🙂 Користуйтеся! 

Ставки судового збору за подання до Господарського суду:Ставки судового збору за подання до Адміністративного суду:

Ставки судового збору за видачу судами документів:

Нагадаємо також, що з 1 січня 2019 року набирають чинності декілька законів, що змінюють кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство.