В Україні зміниться Порядок обліку платників податків і зборів: якою буде структура реєстраційного номера платника?

ДФС пропонує змінити Порядок обліку платників податків і зборів. 

З цією метою розроблено відповідний проект наказу Міністерства фінансів.

Відомо, що проектом встановлюється порядок взяття на облік в контролюючих органах іноземних компаній, організацій, які не підлягають реєстрації (акредитації) в Україні, не мають майнових прав на нерухомість та землю в Україні та відкривають рахунки в банках України.

Також уточняється, що підставою для взяття на облік договору про спільну діяльність є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію уповноваженої особи платником ПДВ або платником акцизного податку.

Редакція документу уточняє порядок обліку в контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Архітектори, інженери технічного нагляду, інженери-проектувальники, експерти, які мають кваліфікаційний сертифікат, що дає право здійснювати окремі види робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, та провадять такі роботи самостійно (індивідуально, незалежно), беруться на облік в контролюючих органах на підставі поданої заяви за формою № 5-ОПП та копії кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.

- В Україні зміниться Порядок обліку платників податків і зборів: якою буде структура реєстраційного номера платника?

Також проект наказу передбачає, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та зареєстровані внутрішньо переміщеними особами, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу.

Серед іншого, проєктом удосконалюється порядок подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі – об’єкти оподаткування) за формою № 20-ОПП, а саме:

  • встановлюється, що повідомлення з інформацією про об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна) подаються в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі;
  • уточнюється, що юридичні особи та їх відокремлені підрозділи подають повідомлення про об’єкти оподаткування, які знаходяться на їх балансі (власні, орендовані, передані в оренду).

При цьому, застосовується принцип укрупнення інформації про об’єкт оподаткування. Принцип укрупнення не застосовується при наданні інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці);

  • встановлюються строки подання повідомлення  у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування та внесення контролюючим органом до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб відомостей із повідомлення;
  • визначається, що платник податків може переглянути інформацію про свої об’єкти оподаткування та місця їх обліку у контролюючих органах в приватній частині Електронного кабінету.

- В рахунках ІBAN знайшли помилки: перевірте свій

Структура реєстраційного номера платника зазнає змін

Проектом наказу також пропонується змінити структуру реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом – “ХХ000000К”, де:

  • ХХ – приймає значення 77 – для платників податків – резидентів, 88 – для платників податків – нерезидентів;
  • 000000 – порядковий номер;
  • К – контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі – Центральний контролюючий орган).

Втім, ці зміни торкнуться лише тих, кому будуть видавати нові номери.

Реєстраційні (облікові) номери платників податків, які були надані платникам податків контролюючими органами до набрання чинності цим наказом, не змінюватимуться  протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах таких платників податків (за винятком випадків зміни коду за ЄДРПОУ).

Детальніше з проектом акта, розробленим ДФС, можна ознайомитися за посиланнями: