НБУ оприлюднив підходи до майбутнього регулювання ринку факторингу

Національний банк України оприлюднив Білу книгу «Майбутнє регулювання ринку факторингу».

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Це четвертий із шести запланованих секторальних документів, в яких Національний банк як майбутній регулятор ринків небанківських фінансових послуг описує поточний стан ринків, їх проблеми та заплановані зміни в регулюванні.

Запропоновані у книзі підходи до майбутнього регулювання ринку факторингу враховують особливості його функціонування в Україні.

Сьогодні на вітчизняному ринку переважно розвивається некласична модель роботи факторингових компаній: купівля проблемних чи непрацюючих кредитів для їх подальшого стягнення, тобто колекторська діяльність.

Такі компанії купують заборгованість позичальників у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банків та фінансових компаній, які займаються мікрокредитуванням.

Водночас у традиційному розумінні факторинг дозволяє продавцеві, який поставив товар і не отримав оплату, передати право вимоги до боржника за договором поставки факторинговій компанії, тим самим вирішуючи свою проблему із недоотриманими коштами.

Торговий факторинг є важливим фінансовим інструментом, який дає змогу бізнесу розширити доступ до фінансових ресурсів, компаніям пропонувати клієнтам вигідні умови оплати (товарний кредит), підвищити обсяги продажів, ліквідність балансу, прискорити оборотність активів, поповнити оборотний капітал та уникнути касових розривів.

Відтак запропоноване Національним банком регулювання ринку факторингу має дві ключові мети:

сприяти розвитку в Україні класичного торгового факторингу як інструменту доступного та швидкого фінансування та управління дебіторською заборгованістю для бізнесу;

встановити вимоги щодо прозорості та дотримання ринкової поведінки при здійсненні колекторської діяльності та розмежувати її з ринком торгового факторингу.

Для досягнення першої мети Національний банк планує чітко врегулювати та розширити джерела фінансування факторингових компаній, забезпечити можливість факторинговим компаніям надавати додаткові нефінансові послуги, спростити доступ на ринок та підтримувати законодавчі зміни щодо захисту прав факторів як кредиторів.

Водночас від установ вимагатиметься дотримання вимог щодо мінімального розміру власного капіталу, подання звітності за оновленими стандартами, дотримання вимог щодо прозорості структури власності та бездоганної ділової репутації власників і керівників компанії, надання реалістичного бізнес-плану, дотримання вимог щодо захисту прав споживачів.

Для досягнення другої мети планується посилити нагляд за ринковою поведінкою, зокрема, в частині забезпечення прозорості та розкриття інформації, захисту прав клієнтів через дотримання компаніями стандартів доброчесної поведінки з боржниками. Для контролю за дотриманням правил ринкової поведінки під час стягнення проблемної заборгованості Національний банк вбачає за доцільне дозволити продавати права вимоги за договорами про надання фінансових послуг лише на користь інших фінансових установ та вести реєстр колекторських компаній, які працюють за договором комісії/доручення.

Варто зазначити, що Національний банк не планує штучно обмежувати поточну діяльність факторингових компаній із купівлі проблемних заборгованостей, але такі компанії, як і інші кредитодавці чи колектори, повинні будуть дотримуватися єдиних стандартів ринкової поведінки під час стягнення такої заборгованості.

У підсумку заплановані зміни дозволять захистити права боржників під час стягнення заборгованості колекторською компанією чи фінансовою установою, а також створити стимули для подальшого розвитку ринку торгового факторингу.

Водночас Національний банк усвідомлює, що впровадження запланованих змін потребуватиме зусиль від учасників ринку, тому графіки приведення діяльності факторингових компаній у відповідність до них будуть розроблені з урахуванням об’єктивних строків та можливостей учасників ринку виконати ці вимоги.

МіткиНБУ