Систему гарантування вкладів можуть удосконалити

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо удосконалення системи гарантування вкладів.

Ініціаторами законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку” стали народні депутати Руслан Сидорович, Сергій Алєксєєв та Віктор Романюк.

У пояснювальній записці до проекту закону № 10287 йдеться про необхідність удосконалення певних норм законодавчих актів, аби запобігти зловживанням процесуальними правами усунути інші штучні перешкоди для якнайшвидшого отримання вкладниками їх коштів.

Мета документу – удосконалення процедури реалізації активів неплатоспроможних банків та посилення захисту прав вкладників шляхом запобігання безпідставному заниженню вартості активів неплатоспроможних банків, за рахунок реалізації яких здійснюється відшкодування коштів вкладникам цих банків.

У зв’язку з цим законопроектом пропонується:

  • у кримінально-процесуальному законі не допускати арешту майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальний спосіб, майна/коштів Фонду, а також, заборони вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальному порядку;
  • запровадити правило, що оцінка майна банкрута, кредитором якого виступає банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, та банк, що ліквідується за спеціальною процедурою, здійснюється обов’язково із залученням суб’єкта оціночної діяльності.
  • змінити загальне правило щодо договорів іпотеки таким чином, що після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання основного зобов’язання боржником – фізичною особою є дійсними, якщо договором не передбачено іншого;
  • з метою повернення коштів вкладників, передбачити, що застосування іпотекодержателем – банком, віднесеним до категорії неплатоспроможних, або іпотекодержателем – банком, що ліквідується за спеціальною процедурою, позасудового способу звернення стягнення на предмет іпотеки не позбавляє його права вирішити питання про стягнення заборгованості за основним зобов’язанням в судовому порядку;
  • врегулювати порядок набуття права власності на предмет іпотеки таким чином, що неплатоспроможні банки та особи, що набули від таких банків у власність право на забезпечену іпотекою вимогу, у разі наявності простроченої заборгованості за кредитом, у не менш ніж тридцяти денний строк з дня порушення основного зобов’язання, можуть задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки; при цьому зазначений іпотечний договір є документом, що підтверджує набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно та є достатньою підставою для реєстрації права власності на предмет іпотеки; у такому разі, внаслідок набуття права власності на предмет іпотеки, знімаються всі арешти, обмеження та обтяження майна, що були накладені на предмет іпотеки;
  • запровадити правовий інститут управління майном (фінансовими активами), змістом якого є здійснення юридичних та фактичних дій щодо розпорядження майном неплатоспроможних банків та/або інших банків, спрямовані на утримання та продаж такого майна за найвищою вартістю в найкоротший строк, за здійснення яких Фонд отримує плату у розмірі та порядку, встановленому Фондом;
  • запровадити інститут правового захисту керівників державних банків та банків за участю держави і працівників Фонду під час виконання покладених на Фонд функцій і законом передбачити, що керівники державних банків та банків за участю держави і працівники Фонду не несуть відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  • з метою правового захисту, майнова відповідальність Фонду, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки його працівників, може бути застрахована Фондом; життя та здоров’я членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду страхуються Фондом відповідно до законодавства, актів Фонду та договорів страхування; шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Фонду (його працівників), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки членів виконавчої дирекції Фонду та/або уповноважених осіб Фонду, відшкодовується Фондом згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладання).
  •  вдосконалити процедуру продажу майна банку, що ліквідується, щоби не допускати, за загальним правилом, випадків скасування результатів відкритих торгів (аукціону) під час продажу Фондом майна неплатоспроможних банків, крім спеціальних випадків такого скасування за рішенням Фонду;
  • надати Фонду право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у процесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку, а також у процесі продажу майна банків у окремих випадках, визначених Законом, покупцям; зазначені особи зобов’язані забезпечити збереження отриманої інформації, що містить банківську таємницю.

Нагадаємо, нещодавно до Верховної Ради внесено проект постанови стосовно звільнення голови Нацбанку Якова Смолія.