Як учасники фондового ринку зобов’язані оприлюднювати фінзвітність, – НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповіла на запит Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів стосовно оприлюднення фінансової звітності професійних учасників фондового ринку.

ПАРД направила офіційний лист до НКЦПФР щодо строків оприлюднення річної фінзвітності разом з аудиторським висновком та обов’язкової публікації річної фінзвітності та аудиторського висновку у періодичному виданні.

Згідно з п. 3 ст. 14 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, підприємства, що становлять суспільний інтерес (за винятком великих підприємств, що не є емітентами цінних паперів), зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським висновком на веб-сторінці. Опублікування можливе в інший спосіб у випадках, визначених законодавством. Це стосується також ПАТів, суб’єктів природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства повинні не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці.

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності від 21.05.2013 р. №862, депозитарна установа зобов’язана до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні (для банків – на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі).

Керуючись нормами Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами від 14.05.2013 р. №819, ліцензіат зобов’язаний оприлюднити до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні (для банків – на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі).

ПАРД поставила НКЦПФР такі запитання:

– чи можуть професійні учасники (небанківські установи), які відповідають критеріям мікро- та малим підприємствам оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі) не до 30 квітня, як передбачено підзаконним актом, що не приведений у відповідність до Закону, а до 1 червня року, що настає за звітним періодом згідно з нормами Закону?

– чи необхідно ТЦП та ДУ публікувати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком в періодичному або неперіодичному виданні, з урахуванням того, що норма Закону щодо обов’язку публікації у періодичному або неперіодичному виданні відсутня?

НКЦПФР надала таку відповідь:

«Закон має вищу юридичну силу, а Ліцензійні умови діють в частині, що не суперечить Закону. Таким чином, ліцензіат, що провадить діяльність з торгівлі цінними паперами та/або депозитарну діяльність при оприлюднені річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком, має дотримуватись вимог Закону та Ліцензійних умов, що не суперечать вимогам цього Закону. Тобто, норма щодо обов’язку публікації в періодичному або неперіодичному виданні відсутня.

Професійні учасники, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі)».

Нагадаємо, з 2 травня сплачувати ЄСВ доведеться за новими рахунками.