Карти на стіл, або нові правила розкриття інформації про бенефіціарів

Нещодавно ухвалений Закон про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, передбачає штрафи для керівників компаній в розмірі до 51 000 гривень за невиконання нових вимог.

6 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення» № 361 – IX («Закон»).

Оскільки зміни, передбачені Законом, торкнуться усіх осіб, що ведуть господарську діяльність в Україні, нижче надаємо опис основних нововведень у сфері розкриття власників бенефіціарів компаній.

Так, зі вступом в силу Закону, що відбудеться 28 квітня 2020 року:

• Юридичні особи повинні будуть надати державному реєстраторові наступну інформацію про своїх кінцевих власників бенефіціарів («бенефіціар»): ПІБ, дата народження, громадянство, серія і номер паспорта (для іноземних громадян – документу, що підтверджує особу), реєстраційний номер облікової картки платника (за наявності) податків, а також повне найменування і ідентифікаційний код (для резидента) засновника іноземної юридичної особи, в якій відповідна особа є бенефіціар, характер і міра (рівень, міра, доля) бенефіціар володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності бенефіціара має бути вказана обгрунтована причина його відсутності.

• Компанії, зареєстровані за станом на дату вступу в силу Закону, зобов’язані подати оновлені дані про свої бенефіціари і структуру власності впродовж 3 місяців від дати затвердження відповідної форми і змісту структури власності уповноваженим державним органом.

• Розкриття інформації про бенефіціара відбувається при реєстрації юридичної особи, а також при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, з поданням реєстраторові наступних раніше не передбачених документів:

(i) структура власності (згідно із законодавством);

(ii) витяг, виписка або інший документ з торгового, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, – нерезидента в країні її місцезнаходження (для юридичних осіб із засновником – нерезидентом);

(iii) нотаріально завірена копія документу, що засвідчує особу бенефіціара.

• Для підтвердження відомостей про бенефіціарів юридичні особи будуть зобов’язані щорічно, впродовж 14 календарних днів, починаючи з року, наступного року реєстрації компанії, подавати приведений в пункті вище пакет документів, а також відповідна заява про підтвердження відомостей про бенефіціара.

• Юридичні особи повинні своєчасно актуалізувати інформацію про своїх бенефіціарів, реєструючи відповідні зміни в ЄДРПОУ впродовж 30 робочих днів від дати їх виникнення.

Штраф за неподання або несвоєчасне подання державному реєстраторові інформації про бенефіціарів або про їх відсутність, або документів для підтвердження відомостей про бенефіціарів, складе від 17 000 до 51 000 гривень.


Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції LegalHub