Подання документації із землеустрою на погодження в електронній формі: аналіз положень та суть “реформи”

Діджиталізація повільно, але впевнено охоплює все більше сфер суспільного життя. Подання документації із землеустрою на погодження відтепер можливе лише в електронній формі.

Старший юрист Everlegal Михайло Гурін провів аналіз основних положень та виділив суть реформи з цифровізації Держгеокадастру.

Черговим етапом такого процесу стало впровадження електронних комунікацій між розробниками документації із землеустрою та Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – “Держгеокадастр“) під час погодження такої документації.

Фактично, реформа в цьому напрямку почалась ще в 2016 році, коли постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 58 було затверджено Тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі – “Тимчасовий порядок“).

В рамках такого пілотного проєкту було запроваджено принцип екстериторіальності при розгляді та погодженні проєктів землеустрою, а також зобов’язано розробників проєктів землеустрою надавати документацію в електронній формі та засвідчувати її кваліфікованим електронним підписом. 

Поряд з цим, розробники документації все ще були зобов’язані надавати територіальному органу Держгеокадастру документацію й на паперових носіях.

За інформацією Держгеокадастру та учасників ринку впровадження Тимчасового порядку мало значний позитивний ефект та суттєво зменшило корупційні ризики, пов’язані із погодженням проєктів землеустрою.

Наступним кроком реформування цієї сфери стало ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 208 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580” (далі – “Постанова № 208“).

Враховуючи позитивні результати реалізації пілотного проєкту в частині погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, принцип екстериторіальності було поширено і на всі інші види документації із землеустрою. Так, дію Тимчасового порядку було поширено також і на випадки погодження територіальними органами Держгеокадастру документації із землеустрою, передбачені статтею 186 Земельного кодексу України. 

Починаючи з 1 травня 2020 року в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком, мають також погоджуватись:

  • схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
  • проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
  • проєкти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
  • проєкти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
  • проєкти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
  • робочі проєкти землеустрою;
  • технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Однією з ключових новацій, передбачених Постановою № 208, стала можливість подання документації із землеустрою для розгляду та погодження виключно в електронній формі.

Таким чином, починаючи з 1 травня 2020 року розробники документації із землеустрою подають на погодження Держгеокадастру документацію тільки дистанційно, без подання такої документації територіальному органу Держгеокадастру на паперовому носії.

Поряд з цим, з Тимчасового порядку були виключені інші дії, пов’язані із необхідністю оформлення паперових документів, зокрема, обов’язок територіального органу Держгеокадастру:

  • перевіряти відповідність оригіналу проєкту землеустрою у паперовому вигляді проєкту землеустрою в електронному вигляді;
  • надавати розробнику документації копію опису про наявність оригіналу проєкту землеустрою у паперовому вигляді;
  • роздруковувати висновок про результати розгляду документації із землеустрою та надавати його розробнику разом із документацією у паперовій формі.

Змінами до Тимчасового порядку, внесеними Постановою № 208, також передбачено обов’язок Держгеокадастру оприлюднювати на своєму сайті висновки про погодження або про відмову в погодженні документації із землеустрою. Такі висновки мають бути оприлюднені з урахуванням законодавства про захист персональних даних.

Крім того, Постановою № 208 були внесені зміни, які усунули декілька технічних проблем, зокрема, були скасовані обмеження на формування електронного документа шляхом сканування паперового документа, а також розмір файлу з документацією було збільшено з 3 мегабайтів до 50 мегабайтів.

Таким чином, можна позитивно оцінити чергові зміни до чинного законодавства у цій сфері, оскільки вони зменшують ризики та витрати для розробників документації із землеустрою, а також додатково до проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, суттєво зменшують вплив корупційних факторів на розробку всіх інших видів документації із землеустрою.


Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції LegalHub