Порядок надання допомоги по тимчасовому безробіттю на час карантину

Партнер юридичної фірми ETERNA LAW Денис Киценко розповів про порядок надання та отримання допомоги для малого та середнього бізнесу по причині тимчасового безробіття на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ПО ТИМЧАСОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ?

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення» (далі «Закон»), а також відповідно до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженому Наказом міністерства соціальної політики України від 07.03.2013 №103 (далі «Порядок»), допомога по частковому безробіттю (далі «Допомога») надається застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу в зв’язку з зупинкою (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин у разі, якщо:

a) зупинка (скорочення) виробництва на підприємстві має тимчасовий і невідворотний характер, триває не менше трьох місяців і НЕ перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, що охопила не менше 20 відсотків чисельності працівників підприємства, в якому скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць;

b) зупинка (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників є вимушеною, оскільки:

  • вичерпані всі можливі заходи її попередження, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборного органу профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними;
  • роботодавцем вживаються заходи щодо профілактики і запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення місцевої державної адміністрації.

Про можливу зупинку (скорочення) виробництва роботодавець зобов’язаний повідомляти територіальний орган.

Право на Допомогу мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення тривалості робочого часу, працювали не менше шести календарних місяців, сплачували страхові внески та в яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць.

У разі, якщо роботодавцем вживаються заходи щодо профілактики і запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення обласної державної адміністрації, право на Допомогу мають усі застраховані особи, з якими роботодавцем оформлені трудові відносини.

ДОПОМОГА НЕ НАДАЄТЬСЯ В РАЗІ, ЯКЩО:

a) зупинка (скорочення) виробництва носить сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

b) є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинки (скорочення) виробництва на друге ділянках, в цехах;

c) працівник:

  • відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем ​​(тижнем);
  • працює на підприємстві за сумісництвом;
  • проходить альтернативну (невійськову) службу.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 47-1 Закону Допомога надається застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу в зв’язку з зупинкою (скороченням) діяльності шляхом проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19), далі «COVID-19 », передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.

Сума допомоги по частковому безробіттю надається роботодавцям з числа суб’єктів малого та середнього підприємництва за період проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню COVID-19, передбачених карантином.

Допомога не надається в разі наявності в роботодавця заборгованості по виплаті заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі «Єдиний внесок»), яка виникла протягом п’яти років, що передують року зупинки діяльності.

Право на Допомогу мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлені трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

Таким чином, роботодавець з числа суб’єктів малого та середнього підприємництва за період проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню COVID-19, передбачених карантином, може отримати Допомогу для його виплати працівникам при узгодженні наведеним критеріям.

ЯКА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕННЯ І ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ?

Згідно п. 2.1 Порядку про можливу зупинку (скорочення) виробництва роботодавець письмово повідомляє територіальний орган Державної служби зайнятості України в районі, місті, районі в місті, за місцем реєстрації як платника Єдиного внеску не пізніше дати початку зупинки (скорочення) виробництва (зразок додається) .

Відповідно до ч. ч. 2, 8 ст. 47-1 Закону для отримання Допомоги роботодавець має право звернутися до територіального органу Державної служби зайнятості України в районі, місті, районі в місті, за місцем реєстрації як платника Єдиного внеску, і подати такі документи:

1) заяву в довільній формі (зразок додається);

2) копію наказу з зазначенням дати початку зупинки (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню COVID-19, передбачених карантином;

3) відомості про працівників, у яких виникло право на Допомогу (зразок додається);

4) довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати Єдиного внеску, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинки (скорочення) виробництва.

Рішення про надання Допомоги приймається протягом трьох робочих днів з дня подачі роботодавцем документів.

Згідно абз. 7 п. 2.8 Порядку в разі прийняття рішення про надання допомоги по частковому безробіттю територіальний орган протягом п’яти календарних днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилає підприємству проект договору про надання допомоги по частковому безробіттю (зразок додається), який укладається між територіальним органом і підприємством .

ЗА ЯКИЙ ПЕРІОД НАДАЮТЬСЯ ВИПЛАТИ ПО БЕЗРОБІТТЮ?

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 47-1 Закону виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу за рахунок коштів Фонду в межах терміну призупинення (скорочення) виробництва, але не більше терміну проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню COVID-19, передбачених карантином .

Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам Допомоги по частковому безробіттю протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.

ЯКИЙ МЕХАНІЗМ ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ?

Згідно ч. 4 ст. 47-1 Закону Допомога встановлюється за кожну годину, на який працівнику було скорочено тривалість робочого часу з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Розмір Допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду та не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідно до п. П. 3.1-3.2 Порядку перерахування підприємству коштів для виплати Допомоги здійснюється територіальним органом щомісяця протягом 15 робочих днів після отримання від підприємства відомостей про працівників.

Підприємство виплачує кошти працівникам в термін не більше трьох робочих днів після їх надходження на рахунок підприємства за окремою платіжною відомістю для виплат Допомоги (відомості на виплату грошей).

Копія зазначеної відомості з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника (відомості на виплату грошей) подається до територіального органу не пізніше 10 календарних днів після виплати працівникам Допомоги.

НА ЧАСТИНУ СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПОШИРЮЄТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА НА ЧАС КАРАНТИНУ. ЧИ Є ЯКІСЬ НЮАНСИ ПО ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ?

Згідно абз. 2 п. 3.7 Порядку Допомога не надається працівникам, які отримують заробітну плату часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) згідно зі ст. 113 Кодексу законів про працю України.

Однак, ніяких обмежень у виплаті Допомоги, пов’язаних з так званої дистанційною роботою, при відповідності всім передбаченим вимогам не передбачено.


Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції LegalHub