Тверезими очима на банкрутство чи реалії подачі заяви про визнання банкрутом

Введений в дію Кодекс України з процедур банкрутства відкрив можливості для відновлення платоспроможності фізичних осіб. Також норми такого Кодексу повинні були позитивно вплинути на процедуру банкрутства в країні.  Але чи пристосувався до цих змін ринок та суспільство 一 залишиться питанням.

Якщо уважно проаналізувати банкрутство, то можна зробити позитивні висновки щодо процедури подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Оскільки для юридичних осіб відсутній поріг заборгованості та наявності виконавчих проваджень, а для фізичних осіб Кодекс надає певні преференції у банкрутстві 一 тільки сама фізична особа може подати заяву про банкрутство.

Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень», судові  рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній  формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення та підписання. Саме тому проаналізувавши реєстр судових рішень  можна зробити наступні висновки.

При подачі заяви юридичної особи зі 100% :

  • 59% 一 заяв приймають одразу.
  • 13,64 % 一 заяв повертають.
  • 27,36% 一 виноситься ухвала про виправлення недоліків.

Відповідно до статті 34 Кодексу (щодо юридичних осіб), до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються докази авансування винагороди арбітражному керуючому в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за три місяці виконання повноважень та докази сплати судового збору.

Також, відповідно до статті 116 Кодексу (щодо фізичних осіб), до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додається доказ авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень.

Попри це, найрозповсюдженішими недоліками у квітні 2021 року є:

  • відсутність доказів оплати авансування винагороди арбітражному керуючому;
  • відсутність доказів сплати судового збору;
  • відсутність відомостей про всі рахунки у депозитарних установах боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;
  • відсутність довідки податкової про всі наявні рахунки боржника  відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні.

Не зважаючи на простоту відкриття провадження про банкрутство ми можемо спостерігати досить великий відсоток подання заяв які мають недоліки. Основний 一 відсутність доказів оплати авансування винагороди арбітражному керуючому, характеризується не розумінням здійснення такої оплати та відсутністю грошових коштів (щодо фізичних осіб).

Якщо окремо аналізувати подані заяви фізичних осіб, то одним із додаткових недоліків є неправильно підготовлені декларації про майновий стан та проект плану реструктуризації боргів. Недоліки в таких документах можуть бути причиною закриття провадження у справі в майбутньому.


Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції LegalHub