Що робити, якщо ви отримали постанову про накладення штрафу у сфері містобудівної діяльності?

Однією з функцій управління у сфері містобудівної діяльності є контроль за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації.

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” у частині першій статті 41 визначає державний архітектурно-будівельний  контроль як сукупність заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Органи Державної архітектурно-будівельної інспекції України,  та архітектурно-будівельного контролю місцевих органів влади, як суб’єкти владних повноважень мають величезні важелі впливу на суб’єктів містобудівної діяльності: як громадян, так і юридичних осіб. В деяких випадках, сумарні суми штрафів в рази перевищують кошторисну вартість будівництва об’єктів.

Редакція LegalHub звернулася до Дарін Ассіде, юриста Honcharuk and partners law firm, з питанням щодо деяких моментів оскарження постанови про накладення штрафу у сфері містобудівної діяльності. І от що нам розповіла Дарін:

Дарін Ассіде

Постанови про накладення штрафу та про закриття справи відповідно до статті 5 Закону “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” може бути оскаржено суб’єктом містобудування, щодо якого її винесено, до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс відповідну постанову.

Оскарження постанови про накладення штрафу в установлений строк зупиняє її виконання до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Виконання постанови про накладення штрафу

  • Добровільне виконання постанови про накладання штрафу

Суб’єкт містобудування, щодо якого прийнята постанова про накладення штрафу, сплачує штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення або надіслання такої постанови.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт добровільної сплати суми штрафу в повному обсязі, надається (надсилається) органу державного архітектурно-будівельного контролю в одноденний строк з дня його сплати. Його копія підшивається до справи відповідними органами.

  • Виконання постанови про накладання штрафу в примусовому порядку

У разі несплати штрафу в установлений строк уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю надсилає другий примірник постанови про накладення штрафу до органу державної виконавчої служби для примусового виконання за адресою місцезнаходження (місця проживання, місця реєстрації), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у встановленому законом порядку.

Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом і підлягає виконанню в установленому законом порядку з дня набрання нею законної сили.

У разі оскарження постанови про накладення штрафу та належного повідомлення відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю про її оскарження така постанова направляється до органу державної виконавчої служби для примусового виконання після набрання законної сили відповідним рішенням суду, крім випадків скасування її судом.
Постанова про накладення штрафу звертається до виконання органом державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс таку постанову.

У разі винесення кількох постанов про накладення штрафу щодо одного суб’єкта містобудування кожна постанова виконується окремо.

Важливо знати те, що постанова про накладення штрафу, яку не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення, не підлягає виконанню.

У випадку зупинення виконання постанови відповідно до пункту 29 Порядку накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, перебіг строку давності її виконання зупиняється до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Варто пам’ятати, що строк, протягом якого виконання постанови про накладення штрафу було зупинено, до загального строку давності виконання такої постанови не зараховується. Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання постанови про накладення штрафу забезпечується посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, який її виніс, відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”.

Порядок формування справи

Ведення справи забезпечує посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до функціональних обов’язків.

Справа вважається закінченою після виконання у повному обсязі постанови про накладення штрафу, що підтверджує наявність копії завіреного банком платіжного документа про сплату штрафу в повному обсязі, надходження постанови про закриття виконавчого провадження або винесення постанови про закриття справи.

Справа формується окремо стосовно кожної прийнятої постанови та передається на зберігання до архіву органу державного архітектурно-будівельного контролю. До справи також додається опис документів, а сторінки справи прошнуровуються та пронумеровуються. Сформовані документи зберігаються в архіві органу державного архітектурно-будівельного контролю в установленому порядку протягом п’яти років.

Нагадаємо також, що непідписання довірителем (інвестором) акта прийому-передачі об’єкта інвестування у встановлений законом строк – два місяці, без поважних причин є підставою для відкріплення від нього об’єкта інвестування.