№ 905/1956/15

Виконавче провадження при заміні сторін такого провадження має забезпечити виконання судового рішення

Що сталося:

ТОВ “Торецька вуглевидобувна компанія” звернулося до суду із заявою про заміну у виконавчому провадженні боржника – ТДВ “ОП “Шахта імені Святої Матрони Московської” його правонаступником – ТОВ “Торецька вуглевидобувна компанія”.

Відмовляючи в задоволенні заяви, суди першої та апеляційної інстанцій зазначили, що ТДВ “ОП “Шахта імені Святої Матрони Московської” не є таким, що вибуло зі спірних матеріальних правовідносин, щодо яких виник спір, оскільки відповідно до розподільчого балансу підприємству передано дебіторську заборгованість і поточні зобов’язання, розмір яких значно перевищує розмір активів, які можуть бути спрямовані на погашення переданих новоутвореному товариству кредиторських вимог.

Тож заміна боржника за таких обставин призведе до неспроможності реального виконання судового рішення у справі, яке набрало законної сили.

Позиція Верховного Суду:

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду передав справу на розгляд Великої Палати ВС, зазначивши про необхідність відступити від правового висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленій постанові Касаційного адміністративного суду у складі ВС від 7 лютого 2019 року у справі № 805/677/17-а стосовно вибуття відповідача з матеріальних правовідносин у зв’язку з реорганізацією боржника шляхом виділу та передачею обов’язку виконання спірних зобов’язань новоствореній юридичній особі.

- Виконавче провадження при заміні сторін такого провадження має забезпечити виконання судового рішення

За результатами розгляду цієї справи Велика Палата Верховного Суду дійшла таких висновків.

Процесуальне законодавство містить норми щодо заміни сторони виконавчого провадження її правонаступником у випадку, коли сторона виконавчого провадження вибуває з відповідного матеріального правовідношення.

Проте у певних випадках до матеріального правовідношення може вступити й інша особа як боржник, хоча первісна сторона виконавчого провадження з цього правовідношення й не вибуває.

За аналогією закону у випадках, коли один (первісний) боржник у матеріальному правовідношенні замінюється двома боржниками, суд має замінити такого боржника як сторону виконавчого провадження двома боржниками (у цій справі – основним (первісним) і субсидіарним боржниками).

Отже, після заміни первісного боржника у виконавчому провадженні двома боржниками – основним і субсидіарним – виконавчі дії з виконання рішення мають вчинятися щодо обох цих боржників.