Має дві вищі освіти: за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація «магістр права»; освіта за спеціальністю «Фінанси» кваліфікація магістр з фінансового ринку.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук. дисертація за темою «Адміністративно-правові засади забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування в Україні»

Член редколегії наукового періодичного видання «YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES» (ЩОРІЧНИК СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) Польша.

Лауреат премії Академіка П.П.Михайленка.