Гловюк Ірина
Гловюк Ірина

Адвокат, доктор юридичних наук, доцент, науковий радник АО "BARRISTERS", член науково-консультативної ради при верховному суді

Barristers

Освіта:

 • В 2005 році отримала диплом магістра права з відзнакою Одеської національної юридичної академії (на сьогоднішній день Національний університет “Одеська юридична академія”), за спеціальністю – правознавство

Професійна діяльність:

 • Квітень 2005 р. – липень 2007 р. – діловод, консультант Приморського районного суду м. Одеси
 • Вересень 2007 р. – травень 2017 р. – асистент, старший викладач, доцент, професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри кримінального процесу Національного університету “Одеська юридична академія”, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету
 • Травень 2017 р. – дотепер: завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету “Одеська юридична академія”
 • 15 листопада 2017 року отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 003094
 • З 15 грудня 2017 року стала учасником Адвокатського об’єднання «Barristers»

Досягнення:

 • 22 січня 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 на тему: “Судова діяльність у досудовому провадженні”
 • 27 лютого 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 на тему: “Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації”
 • Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 січня 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу
 • З 01.10.2011 р. по 30.09.2013 р. – Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених
 • Нагороджена Почесною грамотою Державної судової адміністрації України, Почесною грамотою Одеської національної юридичної академії, Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, Почесною відзнакою Одеської національної юридичної академії ІІ ступенюподякою Національної школи суддів України, подякою Ради адвокатів Одеської області, грамотою від голови Приморського районного суду м. Одеси та іншими відзнаками

Членство в асоціаціях:

 • Асоціація адвокатів України