Калмиков Дмитро
Калмиков Дмитро

Експерт

Центр політико-правових реформ

Освіта:

  • Вища юридична освіта здобута у Луганському державному університеті внутрішніх справ (2003–2007 рр.)
  • Вища економічна освіта здобута у Східноукраїнському університеті імені Володимира Даля (2005–2010 рр.). Навчався в аспірантурі Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (2007–2009) та був здобувачем кафедри кримінального права цього ж вишу (2009–2011). У 2007 році пройшов стажування у Польщі (м. Ольштин)

Кандидат юридичних наук (2011 р.), старший науковий співробітник (2014 р.), експерт з кримінального права Центру політико-правових реформ.

12 квітня 2011 року в Академії адвокатури України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей» (спеціальність: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»), написану під керівництвом доктора юридичних наук, професора Хавронюка Миколи Івановича.

Є автором (співавтором) понад п’ятдесяти навчальних, наукових, науково-практичних і науково-популярних праць.