Лупой Роман
Лупой Роман

Менеджер з управління активами

Селепей, Волковецький і партнери

Спеціалізується на банківській сфері. Має значний досвід в управлінні ризиками у банках як з українським, так і іноземним капіталом.

Керував підрозділами ризик-менеджменту банків, до компетенції яких входило управління кредитним ризиком (оцінка кредитних та інвестиційних проектів, аналіз банків-контрагентів), ризиком ліквідності, валютним, процентним, фондовим, операційним, стратегічним ризиком та
ризиком репутації.