Тимощук Віктор
Тимощук Віктор

Член правління, заступник голови правління

Центр політико-правових реформ

Освіта:

  • Вищу освіту здобув на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1995 – 2000). Магістр права
  • Кандидатську дисертацію захистив в Інституті держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, під керівництвом професора В.Б.Авер’янова  (2009)

Працював у Міністерстві юстиції України (1997-1998), помічником-консультантом народного депутата України І.Коліушка (1998-2002). З 1998 року – заступник Голови ЦППР,  керівник проектів у сфері адміністративної реформи, з грудня 2005 до лютого 2007 року – Голова ЦППР.

Вивчав різні аспекти публічної адміністрації та адміністративних реформ у Данії, Канаді, Латвії, Нідерландах,  Німеччині, Польщі, США, Франції.

Автор та співавтор біля 80 аналітичних та наукових праць з проблематики публічної адміністрації та адміністративного права, в тому числі монографії «Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії» (2010);

практичного посібника «Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності» (2010, 2011);

«Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України» (2007);

«Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід та пропозиції для України» (2003).

Брав участь в підготовці законів “Про Кабінет Міністрів України” (2006, 2008), “Про центральні органи виконавчої влади” (2011), “Про державну службу” (нова редакція) (2015), законопроектів «Про адміністративні послуги» (2012), проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади (схвалено Урядом 2006 року), проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні (2005-2009), Стратегії реформування державного управління (2016).