ДФС сформовано план-графік документальних перевірок на 2019 рік

До графіку  документальних перевірок включено майже 5 тис. суб’єктів господарювання (СГ) – юридичних осіб з обсягами задекларованих доходів за 2017 рік 1,14 трлн гривень.

Згідно з даними декларування платників за 2017 рік 1,6 тис. СГ, запланованих до перевірок, мають обсяги доходів понад 100 млн грн кожний із загальною сумою доходів понад 1 трлн грн, у т.ч. 300 СГ – з обсягами понад 500 млн грн кожний та із загальною сумою доходів понад 700 млрд гривень.

Основу плану-графіка проведення документальних планових перевірок складають платники податків, що здійснюють діяльність в чотирьох галузях економіки:

 • металургійній;
 • фармацевтичній;
 • в сфері торгівлі побутовими приладами та роздрібної торгівлі пальним;
 • а також їх найбільші контрагенти, задіяні у схемах постачання товарів, робіт та послуг.

Зокрема, мова йде про:

 • 132 СГ металургійної галузі із загальним обсягом доходів 155,6 млрд грн, що складає 31% загального обсягу доходів галузі “металургійне виробництво” та 19% – “виробництво готових металевих виробів”,  а також 92 СГ з обсягами 12,9 млрд грн, що здійснюють діяльність в металургійній галузі, але декларують інший вид діяльності. Крім того, до плану відібрано 153 їх контрагента;
 • 45 СГ фармацевтичної галузі із загальним обсягом доходів 76,3 млрд грн, що складає 52% загального обсягу доходів галузі “виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв” та 44% “оптової торгівлі фармацевтичними товарами”. Крім того, до плану відібрано 109 їх контрагентів;
 • 16 СГ сфери торгівлі побутовими приладами із загальним обсягом доходів 19,4 млрд грн, що складає 43,6% загального обсягу доходів галузі “оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою”, та 15 СГ з обсягами 1,9 млрд грн, що здійснюють діяльність в сфери торгівлі побутовими приладами та декларують інший вид діяльності. Крім того, до плану відібрано 71 їх контрагент;
 • 179 СГ торгівлі пальним із загальним обсягом доходів 129,9 млрд грн, що складає 45,4% загального обсягу доходів галузі “роздрібна торгівля пальним” та 18,2% – “оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами”. Крім того, до плану відібрано 663 їх контрагента.

Також до плану-графіка включено для проведення перевірок 173 фінансових установи та представництва нерезидентів.

Для контролю дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи на І квартал 2019 року відібрано 28 суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Всі відібрані до плану-графіка проведення перевірок підприємства мають критерії ризику від провадження платниками податків господарської діяльності. Основні з них:

 • наявність відносин з контрагентами, які знаходяться в розшуку, або ліквідовані, або визнані банкрутами;
 • наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту);
 • наявність інформації про непідтвердження реального здійснення операції з придбання із сумою податку на додану вартість;
 • декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток протягом двох податкових (звітних) періодів.

План-графік документальних перевірок на 2019 рік ДФС сформовано на виконання ст. 77 Податкового кодексу України та згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 “Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків” із змінами.

План-графік 22 грудня 2018 року розміщено на веб-порталі ДФС.