Прийнято Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року

Вчора, 18 липня, на засіданні Кабінету Міністрів України членами Уряду було прийнято стратегічний документ щодо переходу економіки України на модель низьковуглецевого розвитку, яка передбачає зменшення обсягу викидів парникових газів, відмову від викопного палива і старт інвестування у відновлювальні джерела енергії, — сповіщає сайт Drovnik.com.ua з посиланням на офіційний сайт Мініекології України.

За словами Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака, після протокольного рішення про підтримку пропозиції Мінприроди «Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року» буде направлено до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату для ухвалення її на міжнародному рівні.

«Україна однією з перших країн світу розробила відповідну Стратегію і взяла на себе відповідальність за перехід економіки країни на низьковуглецевий розвиток. Цей документ передбачає скорочення викидів і збільшення поглинання парникових газів, впровадження екологічно безпечного виробництва із застосуванням «зелених» технологій в усіх секторах економіки», – сказав Остап Семерак.

Міністр також підкреслив, що на відміну від національно визначеного внеску України до Паризької угоди, положення та показники Стратегії не носять юридично зобов’язуючий характер і будуть переглядатися кожні 5 років з урахуванням національних обставин та можливостей. Це сприятиме залученню інноваційних технологій і міжнародних фінансових ресурсів для підтримки переходу України до низьковуглецевого розвитку.

«Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року» розроблена на виконання міжнародних зобов’язань України згідно з пунктом 19 Статті 4 Паризької угоди, пунктом 35 Рішення 1/СР.21 Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, а також на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» та «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік».