Завантажується - Події

Всі події

 • Ця подія пройшла.

III Всеукраїнська конференція “Розвиток медичного права України”

Дата проведення
03 Грудня
Місто проведення
м. Київ
Вартість події
350 грн – 600 грн
Адреса
вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Телефон організатора
+38044 239 34 34

III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ», яка відбудеться  в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки роботи конференції:

 • Медичне право в системі права Україні: теоретико-практичні питання;
 • Здійснення медичної діяльності в умовах реформи: правові аспекти;
 • Нормативно-правове забезпечення надання первинної медичної допомоги: сучасний стан, потреби, перспективи;
 • Правове регулювання розвитку системи громадського здоров’я: український контекст і зарубіжний досвід;
 • Репродуктивне право: проблеми і перспективи розвитку;
 • Застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: питання нормативно-правового забезпечення;
 • Правове регулювання фармацевтичної діяльності: актуальні питання;
 • Права людини та інформаційні технології в охороні здоров’я;
 • Способи захисту прав пацієнтів і медичних працівників.

Програмою конференції передбачені пленарні засідання, круглі столи та телемости.

Робочі мови:

Українська, російська, англійська.

Реєстрація:

Для участі у конференції необхідно до 30 листопада 2018 року
надіслати:

 • Заявку на участь у конференціїукраїнською та англійською мовами (див. приклад оформлення заявки);
 • Тези доповідей (у разі участі із підготовкою тез доповіді).

Заявка та / або тези довопіді надсилаються на дві електронні адреси: law.conf@uni.kiev.ua та medychnepravo2014@gmail.com .

Оформлення заявки:

Контактні дані необхідно обов’язково вказувати українською та англійською мовами.

 •  ПІБ/ Surname, name.
 • Науковий ступінь (за наявністю) / Scientificdegree.
 • Вчене звання (за наявністю) / Academictitle.
 • Місце роботи, навчання (повна назва організації), посада / Affiliation, position.
 • Адреса (за якою буде направлено збірник та сертифікат участі): ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), країна, поштовий індекс / Address.
 • Контактнийтелефон, e-mail / Telephone, e-mail.

  Форма участі (обрати один варіант):

 • очна участь без підготовки тез доповіді;
 • заочна участь із підготовкою тез доповіді;
 • очна участь із підготовкою тез та усною доповіддю.
  Необхідність допомоги у забезпеченні проживання (так, ні).

  Оформлення тез:

  УВАГА: Кінцевий термін подання тез – 30 листопада 2018 року 

  Тези повинні обов’язково відповідати тематиці конференції. У разі невідповідності тематиці тези буде відхилено оргкомітетом. Організаційний комітет конференції залишає за собою право редагувати надіслані тези доповіді.

  Вимоги до оформлення тез

 • Шрифт TimesNewRoman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2 см. Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
 • Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами).
 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна.
 • Через один інтервал текст тез.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Більше інформації –https://www.facebook.com/events/2122612834455785/

 

Дата та час: 03.12.2018 з 08:00 - 17:00