Завантажується - Події

Всі події

  • Ця подія пройшла.

Нова концепція акціонерних товариств в Україні – V 2.0.

Дата проведення
19 Жовтня
Місто проведення
Київ
Вартість події
Безкоштовно
Адреса
вул. Шамрило, 23, Практикумы ЛІГА ЗАКОН

1. Огляд основних змін законодавства, які набули чинності у 2017 – 2018р.р.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (умовна назва – “Про squeeze-out”)” (набрав чинності 04.06.2017р.);
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів” (набрав чинності 06.01.2018р.).

2. Можливість стати власником 100% акцій товариства – перша власна практика проведення процедури squeeze-out.
порядок здійснення примусового викупу;
механізми squeeze-out за умови відсутності домінуючого пакету;
повідомлення в процесі примусового викупу;
взаємодія домінуючого акціонера, емітента, Центрального депозитарію та банку;
ескроу-рахунок – відкриття, зарахування, виплата;
визначення вартості викупу;
наслідки порушення порядку примусового та обов”язкового викупу.
покроковий алгоритм squeeze-out`у
огляд перших судових рішень щодо squeeze-out`у

3. Механізм досягнення домінуючого пакету акцій через збільшення статутного капіталу.
новий порядок здійснення приватного розміщення
покроковий алгоритм проведення допемісії акцій
обмеження в процесі збільшення статутного капіталу

4. Особливості управління акціонерним товариством у 2018-2019 роках.
впровадження абсолютної виключної компетенції Наглядової ради;
обмеження компетенції загальних зборів акціонерів;
особливості формування органів товариства;
нові корпоративні права та обов”язки.

5. Порівняння вимог законодавства до Публічних та Приватних акціонерних товариств – переваги та недоліки.

6. Статут – внутрішня конституція акціонерного товариства. Рекомендації та застереження при розробці нової редакції статуту.

7. Загальні збори акціонерів.
нові вимоги законодавства до порядку скликання, організації та проведення Зборів;
детальний алгоритм проведення загальних зборів акціонерів відповідно до нового законодавства;

8. Формування органів акціонерного товариства:
вимоги до порядку висунення кандидатів до органів Товариства;
вимоги до порядку обрання членів органів Товариства;
особливості діяльності Наглядової ради публічних акціонерних товариств;
нові вимоги до незалежних директорів.

9. Правочини в акціонерному товаристві – нові вимоги щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
межі компетенції органів Товариства;
порядок прийняття рішень;
обмеження заінтересованості;
механізми мінімізації управлінських ризиків ;
наслідки порушення порядку надання згоди на вчинення правочинів.

10. Огляд судової практики Верховного Суду з питань корпоративних спорів з моменту його створення.

Реєстрація за посиланням: http://practic.ligazakon.ua/forms/par/1334

Дата та час: 19.10.2018 з 10:00 - 17:00