Депутати пропонують закріпити в Законі поняття «інформаційна безпека»

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 9340 «Про внесення змін до законів України щодо інформаційної безпеки».

Метою законопроекту, згідно пояснювальної записки до нього, є вдосконалення норм Законів України Про національну безпеку України» та «Про інформацію» в частині запровадження поняття інформаційної безпеки та визначення змісту забезпечення інформаційної безпеки.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Андрій Тетерук та Ігор Котвіцький.

Так, депутати пропонують визначити, що “інформаційна безпека –  це стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і  держави, при якому запобігається завдання шкоди через неповноту, несвоєчасність і недостовірність поширюваної  інформації, порушення цілісності та доступності  інформації, несанкціонований обіг інформації з  обмеженим доступом, а також через негативний інформаційно-психологічний вплив та умисне спричинення негативних наслідків застосування інформаційних технологій”.

Одночасно одним з основних напрямів державної інформаційної політики пропонується визначити також забезпечення інформаційної безпеки України, що спрямоване на запобігання, своєчасне виявлення, припинення чи нейтралізацію реальних і потенційних загроз інформаційній безпеці України.

У Legal IT Group, компанії, яка спеціалізується на захисті персональних даних, контрактах та структуруванні ІТ компаній, вже надали оцінку документу.

“Визначення поняття пропонується внести до Закону України «Про національну безпеку України», що є дуже показовим, адже на сьогоднішній день в цьому законі вже містяться поняття воєнна безпека, громадська безпека і порядок, державна безпека та національна безпека України і очевидно, що поняття інформаційної безпеки, таким чином ставиться з ними на один щабель, а інформаційна безпека стає важливою складовою національної безпеки. Також, закон зазначає що інформаційна безпека це стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави і таким чином ставить інтереси людини та держави на одному рівні”, – зазначає Андрій Піляй.

У компанії зазначають можливі наслідки прийняття законопроекту:

Першим важливим наслідком є чітке визначення поняття, яке, фактично, вже використовується в різних українських нормативно-правових актах.

Другим наслідком, зазначає Андрій Піляй, можливо менш помітним з першого погляду, є шанс виникнення у майбутньому маніпуляцій з приводу того, що є загрозою національній безпеці в рамках інформаційної безпеки – виключно інформаційна загроза державі, чи інформаційна загроза конкретній людині?

В будь-якому випадку, акцентує увагу юрист, нормативне закріплення поняття інформаційної безпеки є доцільним, враховуючи його фактичне використання в українському законодавстві та повсякденному житті і вказує на розуміння законодавцем зростання ролі інформації в суспільстві, та її цінності.