Як захищені права інтелектуальної власності резидентів спецрежиму в Дія City спецпроєкт

Інтелектуальна власність Дія.Сіті

На початку 2022 року в Україні запрацює спецрежим для ІТ — Дія City. Уже прийнято рамковий та податковий закони, які формують правове підґрунтя для запуску проекту. Наразі розробляється необхідна підзаконна база.

Ми продовжуємо серію матеріалів про правові інструменти, які діятимуть у рамках спецрежиму. 

Сьогодні зупинимось на таких нормах рамкового закону №1667-ІХ як захист прав  інтелектуальної власності та угоди про неконкуренцію. Вони досить важливі, адже врегульовують колізії, що сьогодні існують в українському законодавстві в сфері прав  інтелектуальної власності. А як відомо, саме ці права є основними активами ІТ-компаній.

Інтелектуальна власність: кому належить і як виплачується авторська винагорода

Правова колізія у сфері прав інтелектуальної власності виникла через певні протиріччя норм Цивільного Кодексу України та закону «Про авторське право і суміжні права». Згідно з ЦКУ, майнові права на створений об’єкт належать спільно працівникові та роботодавцю, якщо інше не встановлено договором. Водночас закон «Про авторське право і суміжні права» за замовчуванням надає майнове право на службовий твір роботодавцю. 

Вам також буде цікаво дізнатися:

- Аудиторський висновок в Дія City: що важливо знати про цей інструмент

Таким чином основні активи ІТ-компанії в Україні фактично були  законодавчо незахищені. Це, відповідно, часто відлякувало іноземних інвесторів. Закон про Дія City чітко регламентує правовідносини, які виникають між IT-компанією, її працівником чи особою, яка залучається на підставі цивільно-правової угоди.

У межах Дія City майнові права на комп’ютерні програми та бази даних, створені на замовлення або за службовим завданням, за замовчуванням належать роботодавцю. Водночас роботодавець та фахівець можуть прописати інші умови в договорі, в тому числі у гіг-контракті. Останній, як ми писали, є цивільно-правовим договором. Він не регулюється нормами Кодексу законів про працю (КЗпП) і трудового законодавства загалом.

Думка експерта — Пояснення від редакції:

Гіг-контракт, відповідно до закону про Дія City №1667-ІХ, є цивільно-правовим договором, тобто не регулюється застарілими нормами Кодексу законів про працю і трудовим законодавством. Такі контракти укладаються між юридичною-особою, яка є резидентом Дія City, та фахівцем. Укласти його може будь-яка фізична особа, для цього не потрібні жодні спеціальні реєстрації, проходження процедур тощо. Щодо іноземців, то для них факт укладання гіг-контракту є підставою для отримання дозволу на тимчасове проживання.

Важливо, що таким чином в рамках Дія City не лише врегульовано питання інтелектуальної власності — таким чином українське законодавство гармонізовано з директивами ЄС. 

Крім того, унормовано питання моменту переходу майнових прав від автора (творця) на користь компанії (замовника) — на рівні закону визначено, що відповідні права виникають у автора і автоматично (без будь-яких дій з боку автора) переходять до роботодавця / замовника в момент, наступний за моментом виникнення цих прав.

Як виплачувати авторську винагороду за створення службового твору?

Загалом авторська винагорода сплачується окремо від зарплати. Однак у межах спецрежиму роботодавець та співробітник можуть домовитись, що авторська винагорода за створення службового твору буде включена до зарплати. Такий варіант можливий, якщо створення такого виду службових творів прописане в трудовому договорі автора.

Угода про неконкуренцію: хто має підписувати і навіщо

Договір про утримання від вчинення конкурентних дій або угода про неконкуренцію (NCA, non-compete agreement) – документ, яким фахівець зобов’язується утримуватися від конкурентних дій щодо резидента Дія City не лише у процесі співпраці з ним, а й протягом 12 місяців після припинення відносин. Серед них: 

  • укладати угоду з іншими особами, які здійснюють діяльність, аналогічну діяльності резидента;
  • здійснювати конкуруючу діяльність як ФОП;
  • володіти прямо чи опосередковано часткою в іншій юридичній особі, яка здійснює конкуруючу діяльність;
  • обіймати посаду члена органу управління іншої юрособи, яка здійснює конкуруючу діяльність. 

У договорі за домовленістю сторін також можуть бути зафіксовані інші зобов’язання. NCA укладається на обмежений термін і є оплатним. Розмір винагороди за утримання від конкурентних дій визначається сторонами угоди. 

У разі порушення умови такого договору, втрачається право на отримання відповідної винагороди, і не більше. Тобто не йдеться про заборону на працю чи обмеження реалізації права громадянина на працю. 

Закон №1667-ІХ також гарантує, що відмова від укладення договору про утримання від вчинення конкурентних дій не може бути підставою для відмови в укладенні або припинення трудового договору чи гіг-контракту.  

Читайте також:

- Гiг-контракти: Практична сторона нової форми співпраці в ІТ

Спори, що виникають з договорів резидентів Дія City про утримання від вчинення конкурентних дій працівниками та гіг-спеціалістами, розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Подібні договори підписуються в Україні і сьогодні, але не є оплатними, тобто не гарантують жодної компенсації. Окрім цього в українському законодавстві до сьогодні не було нормативного врегулювання відносин за NCA, а застосовувались загальні положення цивільного та господарського законодавства. 

До слова, NCA — досить поширена у світі практика. Наприклад, у таких країнах як Франція, Велика Британія та у деяких штатах США. Цей інструмент використовується не тільки у бізнесі, якій пов’язаний зі створенням та використанням об’єктів інтелектуальної власності, а й у інших галузях.  

Для ІТ-галузі захист прав інтелектуальної власності має неабияке значення, оскільки вони є її найціннішим ресурсом. Водночас, підписувати NCA доцільно не з усіма фахівцями, але зі спеціалістами з рідкісною експертизою, яких можуть переманити конкуренти.