КПК та інші закони потребують приведення у відповідність до завдань кримінального провадження, – законопроект

Статус
Проект
Дата реєстрації
19.07.2019
Дата введення в дію
-
Авторство
Помазанов Андрій Віталійович (VIII скликання)
Помазанов Андрій Віталійович (VIII скликання)

Нормативно-правові акти, що зазнають змін:

Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України.

Яких саме змін зазнає законодавство?

Згідно з пояснювальною запискою, проектом, зокрема, пропонується:

щодо потерпілого:

  • наділити потерпілого та(або) його законного представника правом участі у розгляді слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу та висловлення перед судом власної думки з приводу останнього;

щодо слідчих:

  • вносяться зміни до ч.1 ст. 40 КПК України в частині меж процесуальної відповідальності слідчого щодо забезпечення своєчасності та розумності строків при прийнятті рішень, здійснення процесуальних дій за критерієм самостійності їх виконання;
  • передбачити обов’язок слідчого повідомляти прокуророві про необхідність проникнення до житла чи іншого володіння особи до одержання ухвали слідчого судді;

  щодо прокурора:

  •  убезпечити прокурора від втручання у процесуальну діяльність з боку третіх осіб;
  • наділити прокурора правом передоручати проведення окремої процесуальної дії іншому слідчому у разі об’єктивної неможливості оперативного здійснення останньої слідчим, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні;
  • надати прокуророві право самостійно усувати окремі види недоліків клопотань слідчих, якщо повернення клопотання слідчому з метою їх виправлення може зашкодити вирішенню цього процесуального питання в розумні строки;
  • передбачити обов’язкову участь прокурора під час проведення обшуку при розслідуванні особливо тяжких злочинів;

щодо процедури досудового розслідування:

  • встановити вимогу розгляду прокурором клопотань слідчого до слідчого судді в межах доби;
  • доповнити перелік ризиків, що підлягають урахуванню при обранні запобіжного заходу в частині незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста, врахувавши можливість підбурювання до цього інших осіб тощо;

щодо відповідальності за вчинення злочинів проти правосуддя:

  • забезпечити посилення відповідальності за завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою; притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності; примушування давати показання; порушення права на захист; розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист; розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування; умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості; невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників; втручання в діяльність захисника чи представника особи; погрозу або насильство щодо захисника чи представника особи; Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи; посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги тощо.

Автор документа пропонує доповнити КПК новими термінами:

“обґрунтована підозра – наявність фактів або інформації, що можуть переконати об’єктивного спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, яке становить предмет кримінального провадження;

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням – процесуальна діяльність прокурора у кримінальному провадженні, що здійснюється ним, шляхом реалізації ним повноважень у обсязі, передбаченому законом та  необхідному для визначення ходу досудового розслідування кримінального провадження, належного нагляду за його законністю з метою забезпечення прав учасників провадження та гарантування виконання його завдань”.

Також норми законопроекту, зокрема, визначають першочергові підстави для допиту у судовому засіданні через існування небезпеки для життя і здоров’я – тяжкість стану здоров’я особи, вік старше 80 років або направлення її для участі у військових операціях.

Зазначається й те, що допиту слідчим суддею під час досудового розслідування підлягають підозрюваний, обвинувачений, якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що дана особа з метою уникнення кримінальної відповідальності відмовиться під час судового провадження від показань, попередньо даних слідчому та/або прокурору. У такому разі допит проводиться в умовах закритого судового засідання.

Більш детально із запропонованими змінами можна ознайомитися у порівняльній таблиці до законопроекту:

doc_490172

Автор передбачає, що прийняття запропонованого проекту має наслідком зміцнення демократії та утвердження верховенства права, приведення кримінального та кримінального процесуального законодавства у відповідність до завдань кримінального провадження з метою охорони прав, свобод та законних інтересів його учасників, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.