Законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)

Статус
Проект
Дата реєстрації
13.12.2019
Дата введення в дію
-
Авторство
Президент Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)».

Документ покликаний змінити правила організації влади на місцях.

Метою запропонованих змін є зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, здатної забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, округу та області, сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої демократії та децентралізації влади, визначення раціональної просторової основи організації влади для забезпечення децентралізації, доступності та якості надання адміністративних послуг, посилення спроможності та відповідальності громад за свій розвиток, створення передумов стійкого розвитку територій.

Запропоновані зміни відповідають встановленій у статті 2 Конституції України унітарній формі державного устрою.

Законопроектом передбачені такі нововведення:

 1. Змінюються положення Конституції щодо адміністративно-територіального устрою та запроваджується такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України (така адміністративно-територіальна одиниця як район ліквідовується).
 2. Адміністративно-територіальний устрій та правовий статус адміністративно-територіальних одиниць визначатиметься виключно законами України.
 3. Місцеве самоврядування закріплюється як право та спроможність громади безпосередньо або через органи та її посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. При цьому громада визначається як первинний суб’єкт місцевого самоврядування і юридична особа.
 4. На конституційному рівні закріплюється право громади на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом.
 5. Передбачається утворення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. Окружна, обласна ради, їх виконавчі комітети є органами місцевого самоврядування, що представляють і реалізують спільні інтереси громад округу, області. Окружна рада, обласна рада призначає і звільняє голову виконавчого комітету ради і за його поданням формує склад цього органу.
 6. Передбачено скорочення строку повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружної і обласної рад, обраних на чергових виборах, який становитиме чотири роки.
 7. Закріплюється, що обрання голови окружної і обласної ради відбувається на основі ротації. При цьому строк повноважень голови окружної і обласної ради становить один рік.
 8. Розділ XІ Конституції України (Місцеве самоврядування) також доповнюється положенням, відповідно до якого розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад, округів, областей визначається законом на основі принципу субсидіарності.
 9. Вводиться інститут префектів. Проектом передбачається, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів України Президент України. Склад офісу префекта формує префект. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати трьох років. Префект є державним службовцем.

Повноваження префекта згідно тексту закону:

 1. Здійснює адміністративний нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування.
 2. Координує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснює адміністративний нагляд за додержанням ними Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.
 3. Спрямовує і координує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади, забезпечує їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації.
 4. Зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Законопроектом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент України за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, окружної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку.

Зараз законопроект направлено на розгляд Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Для ухвалення змін до Конституції необхідно мінімум 300 голосів народних депутатів.