Зеленський пропонує провести реформу в органах прокуратури, – текст законопроекту

Статус
Проект
Дата реєстрації
29.08.2019
Дата введення в дію
-
Авторство

29 серпня на сайті Уряду з’явилася інформація про зареєстрований за № 1032 законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.

Текст документу наразі (станом на 11:30 30 серпня) відсутній, проте редакції LegalHub з власних джерел дізналася про його зміст.

Акти, до яким пропонується внести зміни:

Кодекс законів про працю України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, закони України “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про Службу безпеки України”, “Про попереднє увязнення”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про Державну прикордонну службу України”, “Про міжнародні договори України”, “Про Державну службу спеціального звязку та захисту інформації України”, “Про професійний розвиток працівників”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про прокуратуру”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, “Про запобігання корупції”, “Про Рахункову палату”, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині”, “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти”, “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Зміни, що пропонються законопроектом: 

“Закон запускає можливість для оновлення чи перезавантаження прокуратури. Він дає можливість для проведення переатестації всієї системи прокуратури. Він дає можливість для створення комісій атестаційних, які будуть на прозорих і зрозумілих всім критеріях – оцінювати і відбирати доброчесних та професійних прокурорів. Крім того, цей проект дасть можливість зайти в систему іншим людям, які не є прокурорами, але які теж є доброчесними і професійними”, – заявив Рябошапка, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді України.

У разі прийняття закону, найбільше змін зазнає Закон “Про прокуратуру”. Зокрема, документ визначає, що Офіс Генерального прокурора є органом прокуратури вищого рівня щодо обласних та окружних прокуратур, а обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо окружних прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури.

Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має першого заступника та заступників, а також заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше пяти років та володіє державною мовою. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У статті 80 пропонується закріпити питання діяльності Тренінгового центру прокурорів України, який є державною установою із спеціальним статусом, що здійснює підвищення кваліфікації прокурорів.

Також проект акта передбачає, що з дня набрання чинності цим Законом всі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені у належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України “Про прокуратуру”.

Законопроект містить й норму про те, що із дня набрання чинності цим Законом військові прокурори та військові прокуратури припиняють виконувати свої повноваження і невідкладно передають відповідні кримінальні провадження за підслідністю та до відповідних підрозділів органів прокуратури для здійснення процесуального керівництва.

Переведення на посади буде можливе тільки після переатестації

Прокурори, які на день набрання чинності цим Законом, займають посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому Прикінцевими і перехідними положеннями цього Закону.

Атестація здійснюється згідно із Порядком проходження прокурорами атестації, який затверджується Генеральним прокурором.

Етапи атестації

Атестація прокурорів проводиться кадровою комісією Офісу Генерального прокурора, кадровими комісіями обласних прокуратур.

Предметом атестації є оцінка:

1) професійної компетентності прокурора;

2) професійної етики та доброчесності прокурора.

Атестація прокурорів включає такі етапи:

1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;

2) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками прокурори виконують письмове практичне завдання.

Для проведення співбесіди кадрові комісії вправі отримувати будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію про прокурора,  в тому числі інформацію про:

1) кількість дисциплінарних проваджень щодо прокурора у Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та їх результати;

2) кількість скарг, які надходили на дії прокурора до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг;

3) інформацію щодо дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності: а) відповідність витрат і майна прокурора та членів його сімї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних  декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; б) інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; в) дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; г) матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора;

4) інформацію про зайняття прокурором адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень.

Положення щодо проходження прокурорами атестації, передбачені Прикінцевими і перехідними положеннями цього Закону, не поширюються на:

1) Генерального прокурора, а також прокурорів, яких після набрання чинності цим Законом призначено на адміністративні посади,  передбачені пунктами 1-15 частини першої статті 39 Закону України “Про прокуратуру”;

2) осіб, що призначаються за результатами добору на посаду прокурора відповідно до пункту 20 Прикінцевих і перехідних положень цього Закону;

3) керівника Спеціалізованої антикорупційної  прокуратури Генеральної прокуратури України, його першого заступника, заступника, керівників підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, їх заступників, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної  прокуратури Генеральної прокуратури України, які займають свої посади станом на день набрання чинності цим Законом. Такі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переводяться на аналогічні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Більше детально з нормами проекту можна ознайомитися у файлі:

прокуратура