Президент визначив хто обиратиме кандидатів до ЄСПЛ від України (оновлено)

4 квітня Петро Порошенко підписав Указ Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Документом утворено конкурсну комісію з добору кандидатів та затверджено її персональний склад. До комісії увійшли:

Довидас Віткаускас — керівник Проекту Європейського Союзу “Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)”;

Короткий Тимур Робертович — професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету “Одеська юридична академія”, кандидат юридичних наук;

Кузнєцова Наталія Семенівна — академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;

Микієвич Михайло Миколайович — завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор;

Сироїд Тетяна Леонідівна — професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук.

18 квітня 2019 року конкурсна комісія на своєму засіданні обрала Н.С.Кузнєцову головою конкурсної комісії.

Хто може бути кандидатом?

Кандидатом  для  обрання  суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України, який:

 • має високі моральні якості;
 • має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в інших державах та визнану в Україні в установленому порядку, і не менш як десять років стажу професійної діяльності у сфері права, та/або досвіду наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвіду діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод
 • має ґрунтовні  знання  положень  Конвенції  про  захист  прав людини і основоположних свобод,  протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;
 • вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи;

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України особа:

 • яка на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;
 • визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 • яка має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;
 • щодо якої провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд  кримінальної  справи або яка має судимість, якщо  ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Які документи подати для участі у конкурсі?

Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до конкурсної комісії:

 • написану власноруч письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • автобіографію за затвердженим конкурсною комісією зразком;
 • мотиваційний лист;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;
 • копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 • копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, що подаються до конкурсної комісії, мають бути завірені в установленому порядку.

Особи, які мають намір взяти участь у конкурсі, також можуть подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо)”.

З текстом Указу Президента України від 4 квітня 2019 року № 100/2019 можна ознайомитися за посиланням.

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 20 квітня 2019 року по 27 квітня 2019 року включно.

Документи подаються до конкурсної комісії поштою (рекомендованим листом) або особисто (у закритому конверті, засвідченому особистим підписом) за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11.

Місце, час та дата проведення тестування щодо визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи:

 • перша мова (англійська або французька) – 2 травня 2019 року з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2.
 • друга мова (французька або англійська) –
  3 травня 2019 року з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2.

Місце, час та дата проведення співбесіди: 6 травня 2019 року з 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11.

Нагадаємо, що Проект Ради Європи “Підтримка впровадженню судової реформи в Україні”, що розпочався в червні 2018 року, оголосив конкурс для відбору національних консультантів з метою надання Раді Європи фахової експертизи.