Президент визначив хто обиратиме кандидатів до ЄСПЛ від України

Поділіться:

4 квітня Петро Порошенко підписав Указ Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Документом утворено конкурсну комісію з добору кандидатів та затверджено її персональний склад. До комісії увійшли:

Довидас Віткаускас — керівник Проекту Європейського Союзу “Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)”;

Короткий Тимур Робертович — професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету “Одеська юридична академія”, кандидат юридичних наук;

Кузнєцова Наталія Семенівна — академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор;

Микієвич Михайло Миколайович — завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор;

Сироїд Тетяна Леонідівна — професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук.

Хто може бути кандидатом?

Кандидатом  для  обрання  суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України, який:

 • має високі моральні якості;
 • має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в інших державах та визнану в Україні в установленому порядку, і не менш як десять років стажу професійної діяльності у сфері права, та/або досвіду наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвіду діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод
 • має ґрунтовні  знання  положень  Конвенції  про  захист  прав людини і основоположних свобод,  протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;
 • вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи;

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України особа:

 • яка на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;
 • визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 • яка має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;
 • щодо якої провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд  кримінальної  справи або яка має судимість, якщо  ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Які документи подати для участі у конкурсі?

Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до конкурсної комісії:

 • написану власноруч письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • автобіографію за затвердженим конкурсною комісією зразком;
 • мотиваційний лист;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;
 • копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 • копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, що подаються до конкурсної комісії, мають бути завірені в установленому порядку.

Особи, які мають намір взяти участь у конкурсі, також можуть подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо)”.

З текстом Указу Президента України від 4 квітня 2019 року № 100/2019 можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що Проект Ради Європи “Підтримка впровадженню судової реформи в Україні”, що розпочався в червні 2018 року, оголосив конкурс для відбору національних консультантів з метою надання Раді Європи фахової експертизи.

Поділіться: