Верховний Суд опублікував черговий огляд практики ЄСПЛ

Верховний Суд опублікував черговий огляд практики Європейського суду з прав людини за період з 15 по 19 червня 2020 року.

Про це повідомила прес-служба Верховного Суду.

Черговий (двадцятий четвертий у 2020 році) огляд рішень Європейського суду з прав людини містить, зокрема, опис шести справ проти України, що стосувалися системних порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стосовно:

✅ статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканість) – ZAVADSKIY AND OTHERS v. UKRAINE, зокрема у справі про надання притулку – NUR AHMED AND OTHERS v. UKRAINE;

✅ статей 6 (право на справедливий суд) та 13 Конвенції (право на ефективний засіб правового захисту) у зв’язку із нездійсненням розгляду справи впродовж розумного строку – ALBUL AND OTHERS v. UKRAINE;

✅ статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) щодо ненадання дозволу на довготривалі побачення під час відбування покарання – TYURYUKOV v. UKRAINE;

✅ статті 1 Першого протоколу до Конвенції (захист права власності) в аспекті права на отримання заохочувальних виплат та виконання рішень суду – SHEBALDINA v. UKRAINE, SAFONOV AND SAFONOVA v. UKRAINE.

Окрім іншого, минулого тижня ЄСПЛ розглянув доволі цікаву справу – BOLJEVIĆ v. SERBIA, що стосувалася права заявника на поновлення провадження у справі про встановлення батьківства, яка вже була вирішена у 1970-х роках. Нагадавши важливість дотримання принципу правової визначеності та необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами особи та суспільства в цілому, ЄСПЛ встановив порушення статті 8 Конвенції в цій справі.

Повний огляд практики ЄСПЛ доступний за посиланням Верховного Суду.