Погоджено додаткові умови моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування, – ДРС

Hand with calculator. Finance and accounting business.

Державна регуляторна служба погодила проект постанови КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117”.

Юлія Дроговоз, голова Комісії з питань економічної політики Українського союзу промисловців та підприємців, зазначає, що проект передбачає подальше обмеження “відсікаючих” ознак, у разі відповідності яким податкова накладна / розрахунок коригування не підлягають моніторингу та підлягають реєстрації у Реєстрі.

Проектом пропонується:

  1. Додати додаткові умови для застосування “відсікаючої” ознаки у вигляді обсягу постачання товарів/послуг (500 тис. грн.): крім умов щодо розрахунків коригування, вимог до керівників платників податку, умов щодо обсягу постачання пропонується додати ще одну умову – сума ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України), сплаченого у попередньому місяці, повинна бути більше 20 тис. грн.

При цьому слід нагадати, що запровадження “відсікаючої” ознаки, передбаченої проектом, ставило на меті зосередження уваги контролюючих органів на виявленні суттєвих ризиків та зменшення витрат на адмініструванні ПДВ малих та дрібних платників. Попереднє призначення цих ознак полягало в тому, що платники податку, які сумлінно або на певному рівні сплачують податки до бюджету та ті, що відносяться до мікро- та малого бізнесу, не підлягають моніторингу, а реєстрація їх податкових накладних / розрахунків коригування у ЄРПН – зупиненню.

Застосування комплексного критерію, запропонованого проектом, навпаки, поширює процедуру моніторингу на весь дрібний бізнес, оскільки показники сплати податків його представниками та наявні ресурси значно “програють” більш великим платникам податків, а ризик перекваліфікації їх у ризикові суб’єкти господарювання є більш значним в порівнянні з іншими категоріями платників

  1. Аналогічна ситуація виникає і щодо наступної пропозиції, передбаченої проектом.

Так, згідно з пп. 3 п. 3 Проекту податкові накладні / розрахунки коригування перевіряються відповідно до таких ознак:

“3) одночасно виконуються такі умови:
загальна сума сплаченого за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, податку на додану вартість (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 400 тис. гривень;”
одночасно значення показників D та P, розрахованих у наведеному у цьому підпункті, мають такі розміри: D>0,05 Р<Рмх1,4 <…>”.

Це, так звана ознака податкового навантаження. Навіть у разі дотримання платником податків показника понад 5 % податкового навантаження проектом пропонується запровадження ще однієї умови – сплата ПДВ за останні 12 календарних місяців на рівні понад 400 тис. грн. (в середньому 33,3 тис. грн. в місяць).

Цей показник може бути недосяжним для дрібного суб’єкта господарювання, що відносить до малого або мікропідприємництва.

Виходячи з цього, формується висновок, що запропоновані проектом додаткові умови ставлять на меті певний захист інтересів та зменшення ризиків блокування податкових накладних / розрахунків коригування певних суб’єктів господарювання за рахунок більш малих платників податків, що несе в собі ознаки дискримінації.

  1. Викликають занепокоєння зміни до п. 27 Порядку № 117, а саме: “Рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, про неврахування таблиці даних платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Рішення комісії центрального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, про неврахування таблиці даних платника податку може бути оскаржено у судовому порядку”, – зазначає Юлія Дроговоз.

Таким чином, проектом запропоновано скоротити один рівень адміністративного оскарження щодо тих платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої податкової накладної/розрахунку коригування на реєстрацію в Реєстрі, дорівнює або більше 30 млн. гривень та/або платників податку, які на момент зупинення податкової накладної/розрахунку коригування відповідали критеріям ризиковості платника податку.

З урахуванням того, що найбільш масовими випадками є зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у зв’язку з включенням платників податку до переліку ризикових, запропоновані проектом зміни позбавлять більшості таких платників права на адміністративне оскарження.

У зв’язку з цим, у разі прийняття цієї постанови, всі такі платники будуть змушені захищати свої права у судових органах, що збільшить навантаження на суди та з урахуванням масових скарг платників на невиконання судових рішень позбавить покупців таких платників податків права на податковий кредит з ПДВ, – підсумовує Юлія Дроговоз.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України роз’яснило, що неприбуткові організації мають право на підприємницьку діяльність.