Змінено порядок надання е-документів під час перевірок, – Мінфін

Оприлюднено проект наказу Мінфіну, яким затверджується структура надання документів великими платниками податків на запит контролюючого органу в електронній формі під час проведення контрольно-перевірочних заходів. 

Про це стало відомо з наказу Міністерства фінансів України. 

Пунктом п. 85.2 ПКУ передбачено обов’язок великого платника податків (далі – ВПП) на запит контролюючого органу надавати в електронній формі документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), обчисленням та сплатою податків і зборів.

Загальний формат та порядок подачі такої інформації мав визначити Мінфін.

На сьогодні Наказом №1393 затверджено Порядок надання документів в електронній формі при проведенні документальної перевірки великого платника податків. А от електронний формат та структуру подання таких документів та інформації не визначено. Це відповідно звільняло ВПП від обов’язку подання їх в електронній формі під час перевірок та унеможливлює подальші дії щодо впровадження е-аудиту.

З огляду на це, 29 липня 2020 року ДПСУ оприлюднила проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки».

Ознайомитися з проектом змін можна тут.

Цим документом затверджуються загальний формат та структура надання документів великими платниками податків на запит контролюючого органу в електронній формі під час проведення контрольно-перевірочних заходів.

За основу запропонованого формату надання документів в електронній формі взято українську версію податкового аудиторського файлу (SAF-T UA).

Проектом наказу визначено перелік, структуру та формат стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), який складається з таких розділів:

  • заголовок (загальна інформація щодо версії податкового аудиторського файлу, назви програмного забезпечення, за допомогою якого його створено, даних про ВПП); 
  • довідники (облікова політика, довідники операцій, власники, сальдові/оборотні відомості, контрагенти, продукція, запаси, необоротні активи),
  • журнал бухгалтерських записів (бухгалтерські операції); 
  • інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку (відомості про продаж, придбання, платежі, операції із запасами, необоротними активами, бухгалтерські довідки та інші первинні документи);
  • податкові різниці.

Формування SAF-T UA передбачено в розрізі звітних періодів, рахунків бухгалтерського обліку, типів документів та операцій, контрагентів, видів активів та зобов’язань. 

Крім того, норми Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі приводяться у відповідність до норм законодавства щодо електронних документів та електронного документообігу (Законів №2155 та №851).

Очікується, що наказ набере чинності через дев’ять місяців з дня його офіційного опублікування.  А поки що зауваження та пропозиції до нього можна надавати упродовж одного місяця з дати оприлюднення на адреси:

  • Державної податкової служби України, Департамент податкового аудиту, Львівська площа, 8, м. Київ, 04655, e-mail: okorostyliova@tax.gov.ua.
  • Державної регуляторної служби України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.