Зарплатню керівників держпідприємств можуть змінити, – Кабмін

Кабінет міністрів України пропонує визначати розмір посадового окладу керівників підприємств за даними останньої річної фінансової звітності. Про це йдеться у Проекті постанови Кабміну.

У проекті постанови “Про умови та розміри оплати праці керівників підприємств, наглядових рад і правлінь підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”,  керуючись статтею 8 ЗУ “Про оплату праці”, уряд постановив:

1. Надати керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівникам органів та суб’єктів господарювання, утворених Кабінетом Міністрів, Верховною Радою, Офісом Президента, які укладають контракти з керівниками підприємств, наглядових рад і правлінь підприємств, заснованих на державній власності, право встановлювати такі виключні умови оплати праці: розмір посадового окладу керівника підприємства, умови, диференційовані показники та розміри преміювання, винагороди за результатами фінансово-господарської діяльності.

2. Встановити, що розмір посадового окладу керівника підприємства визначається за даними останньої річної фінансової звітності, залежно від нижчезазначених показників:

 • вартості активів підприємства;
 • чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг);
 • середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості;
 • середньої заробітної плати на підприємстві (без урахування розміру заробітної плати керівника та його заступників).

У Президента пропонують викривати чиновників-корупціонерів за винагороду  

3. Конкретний розмір посадового окладу керівника підприємства встановлюється у контракті з урахуванням показників, зазначених у додатку до цієї постанови.

4. Посадовий оклад керівника підприємства не збільшується в разі:

 • погіршення фінансово-господарського стану підприємства порівняно з попереднім звітним роком;
 • наявності заборгованості з виплати заробітної плати;
 • виявлення під час проведення контрольних заходів та аудитів порушень фінансово-господарської діяльності та законодавства про працю.

У разі підвищення посадового окладу він не може перевищувати максимально допустимого розміру, розрахованого з урахуванням показників, зазначених у додатку до цієї постанови.

5. Розмір посадового окладу керівника об’єднання державних підприємств установлюється на рівні посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працівників підприємства, що входить до складу цього об’єднання, і може підвищуватись до 10 відсотків.

6. Преміювання керівників підприємств проводиться за підсумками роботи:

 • за квартал – у розмірі, що не перевищує одного місячного посадового окладу керівника підприємства;
 • за рік – у розмірі, що не перевищує дванадцяти місячних посадових окладів керівника підприємства.

7. Керівнику підприємства може бути виплачено винагороду за результатами фінансово-господарської діяльності (далі – винагорода) за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (об’єднання державних підприємств). Виплати, що не належать до оплати праці, керівнику підприємства не надаються.

Іноземцям спростили отримання віз D лише “на папері”: система насправді не працює, – BRDO 

8. Умови призначення та виплати премії та винагороди та їхні розміри затверджуються суб’єктом управління підприємством (об’єднанням державних підприємств). Премія та винагорода керівникам підприємств нараховується за погодженням із суб’єктом управління підприємством.

9. Премія та винагорода керівнику підприємства не нараховується в разі:

 • від’ємних показників фінансового результату від операційної діяльності, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг);
 • наявності узгоджених сум штрафних та фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, законодавства про працю та зайнятість населення;
 • погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни у звітному періоді, у якому виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням);
 • неподання в установленому законодавством порядку річного фінансового плану;
 • заборгованості підприємства з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду (на підставі звіту за відповідний період). При цьому в разі зменшення суми заборгованості у звітному періоді премію може бути нараховано керівнику підприємства пропорційно зменшенню суми заборгованості.

10. Керівники підприємств, заснованих на державній власності, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, утворених центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства, підприємств, які належать Автономній Республіці Крим, підприємств, заснованих на комунальній власності, не мають права займатися іншою оплачуваною діяльністю (за винятком наукової, викладацької, творчої діяльності та медичної практики).

Нагадаємо, у команді Зеленського хочуть вести “нульові декларації” і обов’язкове декларування доходів для всіх.

Також нещодавно LegalHub повідомляли, що НБУ планує унормувати порядок відкриття-закриття рахунків клієнтів банків.