Медіація: як укласти мирову за участю судді

15 грудня 2018 року минає рік з часу набрання чинності законодавчих змін у сфері судочинства, які були прийняті в порядку впровадження чергового етапу судової реформи, нагадує Межгірський районний суд Закарпатської області. 

Серед новел – врегулювання цивільного спору за участю судді. Цей інститут ще називають судовою медіацією.

Так, Глава 4 ЦПК України передбачає такі положення врегулювання спору за участю судді:

 • згода сторін на таке врегулювання до початку розгляду справи по суті;
 • відсутність у справі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору;
 • не допущення повторного проведення врегулювання спору за участі судді;
 • проведення врегулювання спору за участю судді у формі спільних нарад з участю всіх сторін та їх представників, в т.ч. і в режимі відео конференції; у формі закритих нарад – за ініціативою судді з кожною із сторін окремо;
 • під час проведення спільних нарад суддя : з’ясовує підстави та предмет позову, підстави заперечень, роз’яснює сторонам предмет доказування по категорії спору, який розглядається , пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані на мирне врегулювання сторонами спору; пропонує сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору;
 • під час закритих нарад суддя має право:звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах; пропонувати стороні та (або) її представнику можливі шляхи мирного врегулювання спору;
 • строк проведення врегулювання спору не може перевищувати 30 днів.

Процедура врегулювання спору за участі судді має і певні обмеження , а саме:

 • суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказам у справі;
 • інформація, отримана будь-якою із сторін, а також суддею , – є конфіденційною;
 • протокол нарад не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами;
 • забороняється використовувати портативні аудіо-технічні пристрої, а також здійснювати фото_ і кінозйомку, відео-, звукозапис.

Врегулювання спору за участю судді припиняється у таких випадках:

 • у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді;
 • у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді;
 • за ініціативою судді у разі затягування врегулювання спору будь-якою із сторін;
 • у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем.

Отже, спір вважається врегульованим суддею тоді , коли сторони дійшли згоди і уклали мирову угоду або ж позивач відмовився від позову чи подав заяву про залишення позову без розгляду, або ж відповідач визнав позов.

Про припинення врегулювання спору за участю судді постановляється ухвала, яка оскарженню не підлягає. Одночасно суддя вирішує питання про поновлення провадження в справі.

Якщо припинено врегулювання спору за участю судді з підстав його не врегулювання, суддя (який брав участь у цій процедурі) не має права продовжувати розгляд справи.