Названо обов’язкову умову для відкриття провадження у справі про банкрутство фізособи

До Господарського суду надійшла заява про відкриття справи щодо неплатоспроможності фізичної особи.

Провадження у справах про неплатоспроможність боржника – фізичної особи, фізичної особи – підприємця здійснюється в порядку, визначеному Кодексом України з процедур банкрутства  (далі – Кодекс).

До заяви про відкриття провадження про неплатоспроможність фізичної особи мають бути надані  докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень (пункт 12 частини третьої статті 116 Кодексу).

Заявником до заяви не додано жодних доказів, які б підтверджували здійснення ним авансування винагороди керуючому реструктуризацією у встановленому порядку та розмірі.

Разом з тим, боржник просить суд розподілити між кредиторами зобов’язання сплатити кошти з відшкодування витрат арбітражного керуючого (винагороду), пов’язаних з виконанням повноважень розпорядженням майном боржника та звертається з клопотанням про створення фонду кредиторами для винагороди арбітражному керуючому.

Обов’язок боржника авансувати винагороду арбітражному керуючому до звернення з відповідною заявою до суду передбачений Кодексом і подання доказів  авансування є обов’язковою умовою. При цьому Кодекс не містить умов та не передбачає права боржника бути звільненим від авансування винагороди арбітражному керуючому на етапі подання заяви та вирішення судом питання про її прийняття до розгляду. Не містить Кодекс і повноважень суду звільнити або відстрочити авансування зазначених витрат за аналогією із судовим збором.

Кредитори мають право за рахунок власних коштів встановити арбітражному керуючому додаткову винагороду (частина четверта статті 114 Кодексу).

Суд звертає увагу заявника на те, що мова йде про кредиторів, тобто осіб, статус яких буде визначений судом після відкриття провадження у справі у підготовчому засіданні (протягом 15 днів з дня прийняття заяви – стаття 117 Кодексу), публікації відповідного оголошення, розгляду кредиторських вимог арбітражним керуючим та подання результатів розгляду до суду (30 днів з дня підготовчого засідання- ст.119 Кодексу), попереднього засідання суду (не пізніше 60 днів з дня відкриття провадження у справі – ст.122 Кодексу), проведення зборів кредиторів (не пізніше 14 днів після попереднього засіданні- статті 122, 123 Кодексу).

За змістом наведених норм, перші збори кредиторів, на яких можливе прийняття рішення про створення фонду для авансування винагороди арбітражному керуючому, можливі після спливу щонайменше тримісячного строку з моменту подання до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Сам термін “авансування” передбачає сплату наперед, в даному випадку до вчинення будь-яких дій арбітражним керуючим.

Комітет кредиторів чи збори кредиторів в силу закону не мають змоги авансувати грошову винагороду арбітражному керуючому до відкриття провадження у справі, і тому не можуть на етапі прийняття судом заяви боржника підміняти останнього в обов’язку відповідного авансування.

Суд звертає увагу боржника, що питання про звільнення заявника від авансування винагороди арбітражного керуючого знаходиться поза компетенцією суду.

Ухвалою від 05.03.2020 суд заяву фізичної особи залишив без руху, з наданням заявнику часу  – десять днів з дня вручення ухвали, для усунення встановлених судом недоліків, шляхом подання до суду доказів внесення на депозитний рахунок Господарського суду авансування боржником винагороди арбітражному керуючому.

Ухвалу суду від  05.03.2020 у справі № 927/166/20 можна переглянути у Єдиному державному реєстрі судових рішень.