Необ’єктивна оцінка майна експертом не тягне недійсністі торгів

Порушення, допущені посадовими особами державної виконавчої служби до початку прилюдних торгів, не можуть бути підставою для визнання останніх недійсними.

Про це стало відомо з постанови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 3 червня 2020 року у справі № 357/4884/13-ц.

Обставини справи

Експерт умисно склав завідомо неправдивий звіт із незалежної оцінки майна. Позивач просив суд задовольнити його заяву про перегляд рішення місцевого суду, адже саме на підставі висновку із незалежної оцінки майна, що був складений експертом, було визначено занижену вартість 1/2 частини квартири, яка була продана із прилюдних торгів і співвласником якої він є.

Позиція Верховного Суду

З аналізу змісту частини першої статті 650, частини першої статті 655 та частини четвертої статті 656 ЦК можна зробити висновок, що процедура набуття майна на прилюдних торгах є різновидом договору купівлі-продажу. Сторонами договору купівлі-продажу є продавець і покупець.

Згідно з частиною першою статті 215 ЦК підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною вимог, які встановлені частинами першою-третьою та шостою статті 203 цього Кодексу.

«Ураховуючи, що відчуження майна з прилюдних торгів належить до угод купівлі-продажу, такий правочин може визнаватися недійсним в судовому порядку з підстав, встановлених частиною першою статті 215 ЦК».

Отже, дії державного виконавця у виконавчому провадженні, які не стосуються правил проведення прилюдних торгів, мають самостійний спосіб оскарження й не можуть бути підставою для визнання електронних торгів недійсними, а позивач такі дії не оскаржував, у зв’язку із чим його доводи щодо порушень, допущених посадовими особами державної виконавчої служби до початку торгів не можуть бути підставою для визнання електронних торгів недійсними.

Вищевикладене узгоджується з правовими висновками, викладеними у постанові Верховного Суду України від 24 жовтня 2012 року у справі № 6-116цс12.