Огляд практики Європейського суду з прав людини (з 29 квітня по 5 травня 2019 р.)

Верховний Суд підготував п’ятнадцятий щотижневий огляд практики Європейського суду з прав людини.

Огляд включає період з 29 квітня по 5 травня 2019 року.

Автори збірнику вертають окрему увагу на справу AKSİS AND OTHERS v. TURKEY, у якій ЄСПЛ констатував порушення права заявників на справедливий суд, регламентованого п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, національні суди по-різному підійшли до вирішення питання щодо дати початку відліку строку позовної давності в аналогічних справах, не забезпечивши тим самим єдності судової практики при розгляді справ заявників.

До Сенату США внесено законопроект, метою якого є припинення Північного потоку-2

У справі ADŽIĆ v. CROATIA (No. 2) ЄСПЛ вкотре наголосив, що недотримання або неналежне дотримання державами-учасницями норм Гаазької конвенції про цивільні аспекти міжнародного викрадення дітей, як у зазначеній справі проти Хорватії, може призводити до порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції та ст. 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Огляд рішень здійснюється з метою ознайомлення з їх коротким змістом. Для повного розуміння суті висловленої в судовому рішенні правової позиції необхідно ознайомитися з його повним текстом, розміщеним на веб-ресурсах Європейського суду з прав людини.
Інформація у збірниках має суто допоміжний та довідковий характер та не має на меті висвітлити суть усієї проблематики, яка вирішується відповідними судовими рішеннями.