Оскарження наказів про проведення перевірки після допуску до перевірки: аналіз позиції ВП ВС

Оскарження наказів про проведення перевірки після допуску до перевірки: аналіз позиції ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду взялася за податкові спори і висловила ще одну свою позицію: цього разу — щодо оскарження наказів про проведення перевірки після допуску до перевірки.

Основні висновки:

1) Якщо контролюючий орган був допущений до проведення перевірки на підставі наказу про її проведення, то цей наказ як акт індивідуальної дії реалізовано його застосуванням, а тому його оскарження не є належним та ефективним способом захисту права платника податків, оскільки скасування наказу не може призвести до відновлення порушеного права.

2) Неправомірність дій контролюючого органу при призначенні і проведенні перевірки не може бути предметом окремого позову, але може бути підставами позову про визнання протиправними рішень, прийнятих за наслідками такої перевірки.

3) Поняття «спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства» слід тлумачити в ширшому значенні, тобто як поняття, що стосується тих спорів, що не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, і тих спорів, що взагалі не підлягають судовому розгляду.

Також є окрема думка суддів Великої Палати: наказ може бути оскаржений незалежно від допуску до перевірки, а зазвичай особа звертається до суду саме через порушення її прав уже внаслідок (після) такого застосування.

Ключові аргументи:

1) Предметом судового оскарження може бути будь-який індивідуальний адміністративний акт, що порушує права особи, яка звернулася до суду за захистом, безвідносно до факту його виконання (реалізації) як разом із оскарженням наслідків запровадженого ним заходу контролю, так і окремо; як до оскарження податкових повідомлень-рішень, так і після їх оскарження.

2) Право на судовий захист пов’язане із самою протиправністю оскаржуваного рішення і не ставиться у залежність від наслідків його реалізації, а виконання адміністративного акта не може виправдовувати протиправність останнього.

Такі висновки не нові, минулого року судова палата з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС по суті розвернула судову практику в інший бік у цій категорії спорів.

Але одностайної думки, як і раніше, серед суддів щодо оскарження наказу про призначення перевірки після допуску до перевірки так і немає, напевно, що згодом будуть відступи від попередніх висновків.

Проаналізувала документ Юлія Федосюк, партнерка практики податкового та корпоративного права ASA GROUP, членкиня Ради Комітету АПУ з податкового та митного права.