Президент визначив персональний склад Конкурсної комісії з добору кандидатів у ВРП

11 березня Президент врегулював питання щодо проведення добору кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

З цією метою затверджено Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.

Згідно з Указом, для проведення відкритого конкурсу утворено відповідну Конкурсну комісію:

Для проведення конкурсу Адміністрація Президента України:

  • розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України оголошення про проведення конкурсу і можливість подання особами документів, необхідних для участі у конкурсі. В оголошенні зазначаються визначені Законом України “Про Вищу раду правосуддя” вимоги до членів ВРП та перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, строки їх прийому та способи подання;
  • здійснює прийом документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі. У прийнятті документів, що подаються особами, які мають намір взяти участь у конкурсі, не може бути відмовлено з інших підстав, ніж закінчення строку їх подання;
  • розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформацію про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів (крім документів, зазначених у пунктах 4, 8, 9 частини першої статті 8 Закону України “Про Вищу раду правосуддя”) на наступний робочий день з дня надходження таких документів, але не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення конкурсу;

Конкурсна комісія здійснює попередній розгляд документів осіб, які претендують на участь у конкурсі, на відповідність вимогам, установленим Законом України “Про Вищу раду правосуддя”, та приймає рішення про допуск осіб до участі у конкурсі або про відмову у допуску до участі у конкурсі.

До участі у конкурсі за рішенням Конкурсної комісії не допускаються особи, які не відповідають установленим вимогам до членів Вищої ради правосуддя та/або не можуть бути членами Вищої ради правосуддя згідно із Законом України “Про Вищу раду правосуддя”, іншими законами України та/або не подали передбачені Законом України “Про Вищу раду правосуддя” для участі у конкурсі документи.

Конкурс з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя проводиться в три етапи:

  • відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення співбесід;
  • проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону;
  • визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів озвучила бали, які набрав 71 фіналіст конкурсу до Антикорсуду.