Суд розглянув спір стосовно повноважень арбітражних керуючих щодо складання протоколів за результатами зборів кредиторів

Верховний Суд розглянув спір стосовно повноважень арбітражних керуючих щодо складання протоколів за результатами зборів кредиторів.

Про це повідомила прес-служба Верховного Суду

«Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом арбітражного керуючого до Головного територіального управління юстиції у Рівненській області про визнання протиправним та скасування припису про недопущення повторних порушень через складання неналежного протоколу за результатами перших зборів кредиторів Товариства, відповідно до якого порушено провадження у справі про банкрутство», – сказано в повідомленні.

Суть спору полягає в тому, що відповідно до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року № 1284/5, відповідач провів перевірку позивача (арбітражного керуючого), призначеного розпорядником майна згідно з ухвалою господарського суду, якою порушено провадження у справі про банкрутство Товариства.

Відповідач установив недотримання позивачем норм абз. 8 ч. 3 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у частині складання за результатами перших зборів кредиторів Товариства протоколу.

За результатами перевірки винесено припис щодо недопущення арбітражним керуючим у подальшій діяльності аналогічних порушень, оскільки усунення цього порушення було неможливе.

Позивач, вважаючи, що спірний припис суперечить вимогам чинного законодавства, оскільки складання протоколів не належить до повноважень/компетенції арбітражного керуючого, просив визнати припис незаконним і скасувати його.

Суди попередніх інстанцій винесли рішення про правомірність спірного припису та відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Верховний Суд погодився з цими висновками з огляду на таке.

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна) має право скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу (статті 22, 98).

Відповідно, організація проведення таких зборів покладається також на розпорядника майна.

Очевидним завершальним етапом скликання зборів кредиторів та організації їх проведення є складення протоколу зборів кредиторів за результатами розгляду і прийняття рішень з питань порядку денного, віднесених до компетенції зборів кредиторів, обов’язок виконання якого покладається на розпорядника майна.

Відповідно до п. 23 розд. IІ Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 березня 2013 року № 447/5, обговорення питань на зборах, нарадах фіксується в протоколах, які оформлюються на підставі записів, зроблених під час засідань.

Згідно з цими Правилами арбітражний керуючий при здійсненні своєї діяльності забезпечує організацію діловодства та архіву, зокрема складення, оформлення, реєстрацію і виконання документів щодо його діяльності, у тому числі й протоколів зборів кредиторів (абз. 2 п. 1.5 розд. I).

Вимогами до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року № 55, встановлюється єдиний стандарт до оформлювання документів, який поширюється на організаційно-розпорядчі документи, зокрема й протоколи, створювані в результаті діяльності, у тому числі, організацій та їх об’єднань усіх форм власності.

Зважаючи на наведене, Верховний Суд вважає обґрунтованими рішення судів першої та апеляційної інстанцій про те, що колегіальні рішення, прийняті кредиторами боржника під час процедур банкрутства, у тому числі й на перших зборах кредиторів, мають юридичне значення, оскільки відповідно до приписів Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» підлягають наданню господарському суду в справі про банкрутство.

Фіксування ходу та результатів перших зборів кредиторів у протоколі зборів є складовою завершальною частиною відповідних зборів кредиторів.

Суд також зазначив, що з огляду на положення цього Закону, які визначають юридичний статус і повноваження арбітражного керуючого щодо скликання зборів кредиторів та організації їх проведення (ч. 3 ст. 22), а також на положення п. 23 розд. IІ Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та Вимоги до оформлювання документів (п. 5.21) складення протоколів є логічним завершальним етапом фіксування прийняття за результатами обговорення на зборах кредиторів рішення, яке приймається шляхом голосування та відповідного оформлення результатів голосування.

Постанова Верховного Суду від 19 березня 2020 року у справі № 817/910/17 (адміністративне провадження № К/9901/29818/18) – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88304501.