Суддя ККС ВС про практику встановлення фільтрів на касаційне оскарження

2 липня 2020 року суддя Касаційного  кримінального суду у складі Верховного Суду Надія Стефанів взяла участь у черговій онлайн-зустрічі із серії вебінарів, присвячених обговоренню практики ВС щодо процесуальних фільтрів касаційного перегляду судових рішень у кримінальному провадженні.

Про це повідомила прес-служба Верховного Суду.

Суддя ККС ВС звернула увагу учасників заходу на теоретичні підходи щодо тлумачення права на касаційне оскарження і права на касаційний перегляд та більш детально зупинилась на поглядах науковців і практиків на значення процесуальних фільтрів.

«Під процесуальним фільтрами доступності до касаційного оскарження судового рішення частина юристів розуміє процесуальну перешкоду доступу до суду в касаційній інстанції, яка встановлена законом. Інші науковці та практики вважають, що введення процесуальних фільтрів не впливає на реалізацію права на доступ до суду, оскільки таке право вже було реалізовано в суді першої та апеляційної інстанцій», – пояснила Надія Стефанів.

На думку судді, до суду касаційної інстанції мають надходити справи, які стосуються важливих правових питань, тоді як крапку в більшості справ повинен ставити апеляційний суд. Саме для цього й потрібно запроваджувати дієві та ефективні касаційні фільтри, які б регулювалися нормами національного законодавства та відповідали міжнародним стандартам і рекомендаціям, зокрема практиці ЄСПЛ та рекомендаціям КМРЄ.

Обмеження в подачі касаційної скарги на судові рішення в певних категоріях справ мають відповідати низці вимог: вони не можуть бути свавільними і несправедливими, повинні встановлюватися виключно Конституцією та законами України, мають переслідувати легітимну мету, бути зумовленими суспільною необхідністю та бути пропорційними і обґрунтованими.

«Мета перегляду судового рішення в касаційній інстанції, в першу чергу, полягає у виправленні судових помилок, якщо такі є. Друга мета перегляду судових рішень – це забезпечення однакового і правильного застосування законів. І, звичайно ж, цей перегляд не є абсолютним, а носить обмежений характер та реалізується виключно у випадках, передбачених КПК України», – зауважила суддя ВС.

Надія Стефанів  детально зупинилася на можливих діях суду касаційної інстанції після отримання касаційної скарги, які можуть полягати в залишенні такої скарги без руху, її поверненні, відмові у відкритті провадження та власне відкритті провадження, що насамперед ґрунтуються на вимогах закону до касаційної скарги. Окремо суддя зауважила про повторне подання касаційних скарг і повторну відмову суду у відкритті провадження та про відповідні процесуальні фільтри, які можуть бути застосовані судом в такому випадку.

Суддя ККС ВС також наголосила на важливості дотримання балансу у співвідношенні встановлення процесуальних фільтрів та принципу правової визначеності. Вона навела деталізовану класифікацію процесуальних фільтрів, які можуть бути визначені за такими критеріями, як стадія кримінального провадження, тяжкість злочину, наслідки прийняття апеляційної скарги, юрисдикція, суб’єкт сторони провадження, строки касаційного оскарження, підстави для повернення та відмови у відкритті касаційного провадження тощо.

Підсумовуючи виступ щодо застосування процесуальних фільтрів касаційного перегляду рішень у кримінальному провадженні, суддя нагадала, що Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду є судом права, а не факту, тобто керується у своїх рішеннях вимогами кримінального процесуального законодавства, що повністю відповідають міжнародним стандартам і рекомендаціям, та перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального  права, правової оцінки обставин, а не встановлює нові факти та докази.

По завершенню доповіді суддя відповіла на питання учасників заходу.

Із презентацією Надії Стефанів можна ознайомитися тут