Вийшов дайджест судової практики Великої Палати ВСУ

Верховний Суд почав видавати дайджест судової практики Великої Палати.

Перший випуск охоплює період з 29 жовтня 2018 року по 2 листопада 2018 року.

У випуску:

 • Спір про визнання незаконним та скасування рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України про визнання знака добре відомим належить до юрисдикції господарського суду, оскільки пов’язаний із захистом прав інтелектуальної власності;
 • Спір про визнання протиправним та скасування рішення міської ради щодо оформлення права власності на приміщення за територіальною громадою, скасування запису щодо реєстрації об’єкта нерухомого майна та внесення запису щодо реєстрації права власності
  на об’єкт нерухомого майна є приватноправовим і підлягає розгляду за
  правилами господарського судочинства;
 • Спір стосовно формування переліку вкладників, які мають право на гарантоване державою відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та затвердження реєстру вкладників для здійснення гарантованих виплат належить до
  юрисдикції адміністративних судів;
 • Спір між міською радою та фізичною особою – підприємцем про стягнення безпідставно збережених коштів у вигляді несплаченої орендної плати за користування земельною ділянкою без укладення договору оренди або наявності правовстановлюючих документів не належить до господарської юрисдикції, якщо відповідач не використовує цю земельну ділянку в господарській діяльності;
 • Спір, що підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, за умови непослідовності національного суду, який після постановлення ухвали про відмову у відкритті провадження у цивільній справі за тих самих обставин повторно відмовив у відкритті провадження в порядку адміністративного судочинства, може розглядатися за правилами Кодексу адміністративного судочинства України;
 • Спір, пов’язаний зі стягненням відділеннями Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України із суб’єкта господарювання, який ліквідується згідно з рішенням його засновників (платоспроможної юридичної особи), страхових платежів, капіталізованих на майбутні періоди, з метою їх подальшої виплати потерпілим особам, належить до юрисдикції адміністративних судів;
 • Спір про визнання незаконними дій державного виконавця щодо зупинення вчинення виконавчих дій у межах зведеного виконавчого провадження, в якому об’єднано виконання судових рішень, ухвалених судами за правилами різних юрисдикцій, підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства;
 • Спір за позовом фізичної особи до юридичної особи (Державна служба України з надзвичайних ситуацій) в окремих випадках, зокрема про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, у зв’язку із поновленням на посаді, розглядається в порядку адміністративного судочинства;
 • Спір про скасування свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та зняття автомобіля з реєстрації не належить до юрисдикції адміністративних судів;
 • Спір, що виник між сторонами, де позивачами є фізичні особи, а відповідачами – юридичні особи, щодо недійсності договору купівлі-продажу за суб’єктним складом є цивільно-правовим, а юрисдикція щодо його розгляду належить суду загальної юрисдикції;
 • Спір про стягнення винагороди за цивільно-правовим договором підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;
 • Позовна давність у випадках, коли з позовом до суду звертається прокурор в інтересах відповідного органу (підприємства), обчислюється від дня, коли про порушення свого права або про особу, яка його порушила, довідався або міг довідатися саме позивач (відповідний орган), а не прокурор.