Як розглядаються виборчі спори у суді: процесуальні аспекти

Поділіться:

Розгляд і вирішення виборчих спорів здійснюються згідно з правилами, закріпленими у ст. 268-279 Кодексу адміністративного судочинства України.   

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, існують певні процесуальні деталі, на які необхідно звернути увагу під час розгляду виборчих спорів у суді:

  • Про подання позовної заяви та про дату, час і місце розгляду справи суд негайно повідомляє відповідача та інших учасників справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності – кур’єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку. Наголошуємо, що учасник справи вважається повідомленим належним чиномпро дату, час та місце розгляду справи з моменту направлення такого повідомлення працівником суду, про що останній робить відмітку у матеріалах справи, та/або з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце її розгляду (ст. 268 КАС України);
  • Заходи забезпечення, які застосовує суд, не можуть зупиняти, унеможливлювати або в інший спосіб порушувати безперервність процесу призначення, підготовки і проведення виборів Президента України (ст. 277 КАС України).
  • Також, зверніть увагу, що особа, яка згідно із законодавством зареєстрована як уповноважений представник або довірена особа кандидата на пост Президента України, діє як представник відповідного кандидата у справах, пов’язаних з виборчим процесом, без додаткового уповноваження. Уповноваженим представником кандидата на пост Президента України є особа, делегована кандидатом до ЦВК. В свою чергу, таку особу ЦВК реєструє та видає їй посвідчення. Кандидат на пост Президента України може мати не більше 5 довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та по одній довіреній особі у кожному територіальному окрузі. ЦВК також реєструє довірених осіб кандидата на пост Президента України та видає їм посвідчення.

У ч. 2 ст. 279 КАС України передбачено, що особа, яка відповідно до закону про вибори зареєстрована як уповноважена особа (представник) партії, діє як представник відповідної партії у справах, пов’язаних з виборчим процесом, без додаткового уповноваження. Разом з тим, Закон про вибори Президента не визначає порядок реєстрації уповноважених осіб (представників) партій – суб’єктів виборчого процесу. Таким чином, якщо партія – суб’єкт виборчого процесу є стороною виборчого спору, то у судовому процесі її має представляти особа, яка визначається за правилами статей 55, 57-59 КАС (“Участь у справі представника”, “Особи,які можуть бути представниками”, “Особи, які не можуть бути представниками”, “Документи, що підтверджують повноваження представників”).

Нещодавно LegalHub повідомляв, що Президент визначив, хто обиратиме кандидатів до ЄСПЛ від України.

Поділіться: