Як розглядаються виборчі спори у суді: процесуальні аспекти

Розгляд і вирішення виборчих спорів здійснюються згідно з правилами, закріпленими у ст. 268-279 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, існують певні процесуальні деталі, на які необхідно звернути увагу під час розгляду виборчих спорів у суді:

  • Про подання позовної заяви та про дату, час і місце розгляду справи суд негайно повідомляє відповідача та інших учасників справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності – кур’єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку. Наголошуємо, що учасник справи вважається повідомленим належним чиномпро дату, час та місце розгляду справи з моменту направлення такого повідомлення працівником суду, про що останній робить відмітку у матеріалах справи, та/або з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце її розгляду (ст. 268 КАС України);
  • Заходи забезпечення, які застосовує суд, не можуть зупиняти, унеможливлювати або в інший спосіб порушувати безперервність процесу призначення, підготовки і проведення виборів Президента України (ст. 277 КАС України).
  • Також, зверніть увагу, що особа, яка згідно із законодавством зареєстрована як уповноважений представник або довірена особа кандидата на пост Президента України, діє як представник відповідного кандидата у справах, пов’язаних з виборчим процесом, без додаткового уповноваження. Уповноваженим представником кандидата на пост Президента України є особа, делегована кандидатом до ЦВК. В свою чергу, таку особу ЦВК реєструє та видає їй посвідчення. Кандидат на пост Президента України може мати не більше 5 довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та по одній довіреній особі у кожному територіальному окрузі. ЦВК також реєструє довірених осіб кандидата на пост Президента України та видає їм посвідчення.

У ч. 2 ст. 279 КАС України передбачено, що особа, яка відповідно до закону про вибори зареєстрована як уповноважена особа (представник) партії, діє як представник відповідної партії у справах, пов’язаних з виборчим процесом, без додаткового уповноваження. Разом з тим, Закон про вибори Президента не визначає порядок реєстрації уповноважених осіб (представників) партій – суб’єктів виборчого процесу. Таким чином, якщо партія – суб’єкт виборчого процесу є стороною виборчого спору, то у судовому процесі її має представляти особа, яка визначається за правилами статей 55, 57-59 КАС (“Участь у справі представника”, “Особи,які можуть бути представниками”, “Особи, які не можуть бути представниками”, “Документи, що підтверджують повноваження представників”).

Нещодавно LegalHub повідомляв, що Президент визначив, хто обиратиме кандидатів до ЄСПЛ від України.