ЄСПЛ визначив скільки коштує порушення державою право на землю

Розглядаючи питання порушення державою прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав люди часто присуджує певну справедливу сатисфакцію як відшкодування завданої шкоди.

Ця практика цікава тим, що такі рішення є певним орієнтиром для національних судів, які мають користуватися “тарифами” ЄСПЛ, передає інформаційний ресурс “ECHR.Ukrainian Aspect”, згадуючи рішення у справі “Артур Іванов проти Росії”.

7 лютого ЄСПЛ ухвалив два рішення, що стосувалися визначення справедливої сатисфакції у зв’язку із порушенням майнових прав заявників на землю.

Так, справа “Арсовскі проти Колишньої Югославської Республіки Македонія” (заява № 30206/06) стосувалася питання справедливої сатисфакції щодо експропріації земельної ділянки, яка належала заявникам, на користь приватної компанії з метою видобування мінеральної води. У своєму основному рішенні від 15 січня 2013 року Євросуд постановив, що мало місце порушення статті 1 Протоколу № 1 Конвенції і присудив відшкодування моральної шкоди. Останнє рішення стосувалося питання справедливої сатисфакції щодо матеріальної шкоди, яка, на думку високих суддів мала становити 15 000 євро спільно.

У справі “Стояновскі та інші проти Колишньої Югославської Республіки Македонія” (№ 14174/09) також вирішувалося питання справедливої сатисфакції щодо матеріальної шкоди. Скарга стосувалася процедури реституції, в якій заявники безуспішно претендували на частину земельної ділянки, яка була конфіскована в їх покійного предка. Основне рішення було ухвалене 23 жовтня 2014 року. Цього разу суд постановив, що Колишня Югославська Республіка Македонія повинна була передати у володіння заявників земельну ділянку на тій самій території, що і земельна ділянка № 2943/6, характеристики і цінність повинні були бути максимально наближені до ділянки № 2943/6; якщо Колишня Югославська Республіка Македонія не в змозі виконати це зобов’язання, вона повинна виплатити заявникам спільно 19 000 євро відшкодування матеріальної шкоди.

Нагадаємо, що 1 січня 2019 року вступив в силу Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”.

Юристи Honcharuk and Partners law firm розповіли про особливості використання і розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення з урахуванням вимог нового Закону.