Законопроект 9258 негативно вплине на забезпечення незалежності суддів: ВРП направила висновок в Раду

Вища рада правосуддя 20 листопада 2018 року затвердила консультативний висновок до проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 9258 від 1 листопада 2018 року), внесеного на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України.

Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.

Зазначений законопроект, зокрема, стосується питання виплати суддівської винагороди.

У тексті висновку наголошено, що Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Згідно з Висновком № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на службі суспільства усі проекти законів, що стосуються статусу суддів, здійснення правосуддя, процесуальних законів та, загальніше, будь-які законопроекти, що можуть мати вплив на судівництво, наприклад незалежність судової влади, або можуть обмежити гарантії доступу громадян (у тому числі самих суддів) до правосуддя, повинні розглядатися парламентом лише після отримання висновку судової ради. Ця консультативна функція повинна бути визнана усіма державами та підтверджена Радою Європи як рекомендація.

Водночас у висновку констатовано, що до Вищої ради правосуддя законопроект № 9258 на погодження не надходив.

У документі зазначено, що законопроектом № 9258 пропонується виключити із розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» норму щодо визначення з 1 січня 2019 року розміру посадових окладів для судді місцевого суду – 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Відповідно розмір посадових окладів для судді місцевого суду становитиме 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 30 таких прожиткових мінімумів.

Метою прийняття законопроекту № 9258, згідно пояснювальної записки до нього, є забезпечення ефективного та економного витрачання коштів державного бюджету у 2019 році.

Вища рада правосуддя нагадує, що Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, якою судову реформу було визначено як першочергову, саме з метою зменшення різкого навантаження на державний бюджет та економіку України було передбачено поетапне підвищення посадового окладу для суддів держави.

Як зазначається у консультативному висновку, судова реформа полягає в утвердженні незалежності судової влади, зокрема шляхом її деполітизації, для посилення відповідальності судової влади перед суспільством, а також для запровадження належних конституційних засад кадрового оновлення суддівського корпусу. Метою цих заходів є практична реалізація принципу верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справи незалежним і безстороннім судом.

Поетапне підвищення посадового окладу для суддів має на меті зменшення різкого навантаження на державний бюджет та економіку України загалом і водночас дає можливість реалізувати судову реформу та знизити рівень корупції в судовій системі.

Окремо у висновку зауважується, що пряма залежність розміру посадового окладу судді від прожиткового мінімуму для працездатних громадян, який визначається щорічно законом про державний бюджет на відповідний рік, забезпечує своєчасне зростання розміру суддівської винагороди з урахуванням рівня інфляції.

Крім того, передбачений Законом України «Про судоустрій і статус суддів» розмір суддівської винагороди відповідає гідності професії судді та співмірний зі складністю виконуваних ним обов’язків, а також є достатнім для того, щоб захистити суддю від дії неправомірних стимулів. Як зазначають у ВРП, міжнародні інституції неодноразово наголошували на аналогічних принципах.

Разом з цим, зупинення підвищення розміру посадових окладів суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів є фактично зміною гарантій, передбачених Основним Законом України для суддів, зауважують у ВРП.

Крім того, Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що конституційний статус суддів, які здійснюють правосуддя, та суддів у відставці передбачає їхнє належне матеріальне забезпечення, яке повинне гарантувати здійснення справедливого, незалежного, неупередженого правосуддя.

Виходячи з затвердженого документу, Вища рада правосуддя не підтримує законопроект № 9258 та вважає його прийняття неможливим з огляду на те, що він суперечить нормам Конституції України, призведе до звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод суддів та негативно вплине на забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Консультативний висновок направлено до Верховної Ради України.