Кабмін утворив Національне агентство кваліфікацій

Уряд утворив Національне агентство кваліфікацій та затвердив його статут, прийнявши постанову № 1029 від 05 грудня 2018 р.

На зазначений орган покладені повноваження щодо:

 • супроводу запровадження Національної рамки кваліфікацій;
 • здійснення міжнародного співробітництва у сфері кваліфікацій, зокрема з метою гармонізації Національної рамки кваліфікацій з відповідними міжнародними документами;
 • забезпечення прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях;
 • створення і ведення Реєстру кваліфікацій;
 • координації розроблення професійних стандартів, їх реєстрації та забезпечення відкритого доступу до них;
 • розроблення критеріїв та процедур визнання професійних кваліфікацій, здобутих в іноземних державах.

“До сьогодні в Україні не було єдиної інституції, яка реалізувала б державну політику в сфері кваліфікацій. Ця робота була розпорошена між різними відомствами та соціальними партнерами, що значно уповільнює та ускладнює прийняття рішень. Водночас зараз нам треба провести серйозну роботу зі створення та забезпечення роботи Національної системи кваліфікацій, де будуть відображені єдині чіткі підходи до рівнів освіти та кваліфікацій в Україні”, – пояснила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Нагадаємо, що згідно із Законом України “Про вищу освіту” Національне агентство кваліфікацій є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій, який формується на паритетних засадах з представників МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

У Статуті йдеться про те, що Агентство:

 • бере участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій;
 • забезпечує взаємодію, координацію та підвищення ефективності діяльності заінтересованих сторін у сфері кваліфікацій;
 • супроводжує запровадження Національної рамки кваліфікацій з додержанням вимог Закону України “Про освіту”;
 • здійснює міжнародне співробітництво у сфері кваліфікацій, зокрема з метою гармонізації Національної рамки кваліфікацій з відповідними міжнародними документами;
 • координує оцінювання ефективності державної політики у сфері кваліфікацій;
 • забезпечує прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях;
 • здійснює супроводження інформаційного забезпечення Національної системи кваліфікацій і Національної рамки кваліфікацій;
 • створює і веде Реєстр кваліфікацій;
 • готує проект порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів і подає його Кабінетові Міністрів України для затвердження;
 • реєструє професійні стандарти та забезпечує відкритий доступ до стандартів;
 • координує розроблення професійних стандартів;
 • бере участь у розробленні стандартів освіти;
 • здійснює акредитацію кваліфікаційних центрів;
 • розробляє критерії та процедури визнання професійних кваліфікацій, здобутих в іноземних державах;
 • формує вимоги до процедур присвоєння кваліфікацій, визнання результатів неформального та інформального навчання;
 • взаємодіє з органами та установами забезпечення якості освіти;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом.

До складу Агентства входить 12 членів, з яких по два представники від МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, по три — від Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Строк повноважень членів Агентства становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Агентства більше двох строків.

Членом Агентства може бути особа, яка володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), загальний стаж роботи за профілем не менше п’яти років на посадах, що вимагають відповідного рівня вищої освіти.