ВРП затвердила Положення про Службу судової охорони

Вища рада правосуддя 4 квітня 2019 року розглянула питання про затвердження Положення про Службу судової охорони та Положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони.

У зв’язку з прийняттям Закону України “Про Вищий антикорупційний суд” внесені зміни до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, якими унормовано діяльність Служби судової охорони, її статус, повноваження, порядок проходження служби, питання соціального захисту співробітників.

Передбачається, що підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.

Відповідно до статті 161 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Служба судової охорони є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.

Служба судової охорони підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України.

4 квітня Вища рада правосуддя прийняла рішення затвердити Положення про Службу судової охорони та у зв’язку із цим визнати таким, що втратило чинність, рішення Вищої ради правосуддя від 21 грудня 2017 року № 4237/0/15-17, яким було затверджено попереднє Положення про Службу судової охорони.

Також ВРП розглянула питання про затвердження Положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони. Вказане Положення розроблялося з урахуванням тих положень, які вже існують, зокрема про службу в органах Національної поліції, в державній службі охорони, в інших військових формуваннях. Враховано типові питання, які регулюються вказаними положеннями. Положення регламентує питання проходження служби з моменту прийняття до звільнення зі служби, соціального захисту, присвоєння спеціальних звань та інші.