«Я в твоєму віці вже давно на заводі працював!» або працевлаштування неповнолітніх

Неповнолітні мають право працевлаштовуватись! Молодь в переважній більшості йде працювати  не через постійні потурання близьких, мовляв, ти «штани протираєш, а я в твоєму віці вже на заводі працював», а тому, що прагне фінансової незалежності .

У матеріалі викладені відповіді на питання, які найчастіше виникають у молодих людей та їх батьків при працевлаштуванні неповнолітніх. З усіма нюансами роботи молоді можна ознайомитись у чинному Кодексі законів про працю у главі XIII «Праця молоді».

Законодавство України говорить, що раніше 16 років неповнолітні не мають права працювати, виключенням є молода людина, згоду на працевлаштування якої  дав один із батьків або особа, що їх замінює, проте вік бажаючого працювати може знизитись до 14 років. Для працевлаштування неповнолітньому обовязково треба пройти медичний огляд.

Але, навіть, якщо неповнолітній буде визнаний лікарями повністю здоровим, праця на важких роботах, роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці або така, яка передбачає підіймання чи переміщення речей, буде йому заборонена. Законодавством України також заборонено залучати працівників молодше 18 років до нічних, надурочних і робіт у вихідні дні (стаття 192 Кодексу законів про працю України).

Молоді варто бути пильною, аби не стати дешевою робочою силою для роботодавців: заробітна неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості робочого дня, виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Закон на боці неповнолітніх: звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної чи міської служби у справах дітей.

Разом з тим батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Влаштовуючись на будь-яку роботу, неповнолітні мають пам’ятати, що у правах вони прирівнюються до повнолітніх а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Роботодавці часто не готові приймати на роботу і заключати трудові договори з неповнолітніми. Це пов’язано з рядом вимог і прав, що стосуються праці осіб, що не досягли повноліття, зокрема заборона робити у нічний час, вихідні і святкові дні, заборона переміщувати важкі предмети надавати відпустку неповнолітньому за заявою у перший рік роботи ще до настання шестимісячного терміну безперервної роботи…

Разом з тим міжнародний досвід показує, що ряд країн не бояться мати справу з неповнолітніми, хоча закон там не менш суворий. Ймовірно, тут справа в традиціях і звичках родин з дітьми у інших країнах, зокрема Європейського Союзу чи США. Догляд за дітьми, доставка продуктів чи кореспонденції,  неважка робота в закладах харчування чи  магазинах – міжнародний досвід показує, що батьки та роботодавці лише стимулюють підлітків вчитись заробляти гроші та знати їх справжню ціну.

А якщо Ваша дитина, до молодості та ентузіазму додасть нестандартне мислення, врівноваженість і наполегливість, то знайти роботу можна скрізь.